Velký kurz tvůrčího psaní

Jeden z nejrozsáhlejších prezenčních kurzů tvůrčího psaní na českém trhu!


Unikátní kurz, který pořádám jen jednou ročně. Kurz pro velký úspěch a účinnost metody vyšel i knižně. Jedná se o 8 měsíců trvající docházkový kurz, který zahrnuje základy publicistiky, scenáristiky a literárních forem, jako jsou povídka, novela a román. Dvacetiletá tradice! Ve školním roce 2021/2022 jsem se poprvé po 20 letech rozhodla kurz nevypsat.(Důvodem je má práce na knize, kterou právě píši a musím si na tuto aktivitu vyšetřit co možná nejvíce času.) Pevně věřím, že ve školním roce 2022/2023 se kurz opět konat bude. Sledujte tento web.

Zajímají vás další prezenční kurzy? V tuto chvíli nemám žádné vypsané, ale až dopíšu knihu, na které pracuji, budu opět prezenční kurzy vypisovat. K velmi oblíbeným kurzům patří sobotní kurz JAK NAPSAT KNIHU.

Na všechny prezenční kurzy se je možné nezávazně přihlásit už nyní. Stačí poslat e-mail na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Jakou to má výhodu? Takovou, že až pro kurz vypíši termín, budete mezi prvními, kdo se o tom dozví. Obešlu vás e-mailem! 


Chcete se zatím o Velkém kurzu tvůrčího psaní něco dozvědět? Pak nabízím základní informace:


- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).
- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).
- Kurz pro svou úspěšnost vyšel knižně (učebnice Tvůrčí psaní pro každého 1, MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.) a také byl v roce 2006 publikován v Lidových novinách.
- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí.  
- Maximální počet účastníků kurzu je 20.
- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete e-mailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.

Jak vše probíhá?

Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na mých stránkách www.kurzy-psani.cz, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň se mnou mohou všichni účastníci kurzu udržovat nepřetržitý e-mailový kontakt.
Každý účastník kurzu obdrží studijní balíček, který obsahuje vše, co je k výuce bezprostředně nutné . Pro účast v kurzu je třeba, aby si každý kurzista pořídil flashdisk, protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.
Upozorňuji zejména na ustanovení 5h) a 5i) Všeobecných obchodních podmínek platných pro pořádání těchto kurzů, kde je uvedeno, že se každému účastníkovi kurzu doporučuje mít přístup k počítači s internetovým připojením. Také běžná komunikace s kurzisty během konání kurzu funguje přes jejich e-mailové adresy.

Čemu se v kurzu budete věnovat?

Kurz obsahuje výuku těchto tematických celků:
- Úvod do žurnalistiky a publicistiky, základní informace k oboru studia.
- Výuku všech žánrů, které se dnes běžně v médiích používají, například: reportáž, rozhovor, fejeton, sloupek, glosa, nekrolog, recenze, medailon, portrét, soudnička, komentář a další.
- Kompletní výuku psaní povídky, novely a románu.
- Kompletní základy televizní a filmové scenáristiky, včetně zásad formátování scénáře v českých podmínkách.
- Praktické rady, jak svou knížku nebo scénář nabízet, jak své dílo úspěšně prodat, jak komunikovat s redakcemi a filmovými producenty a mnohem, mnohem více!
- Obsažena jsou i četná praktika, která zahrnují práci s texty kurzistů. Kurzisté stráví prací na svých textech pod odborným vedením 29 hodin z celkových 60 hodin kurzu!

Kolik vás to bude stát času?

Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (dvacetiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Celý kurz obsahuje celkem 60 hodin výuky, z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin). Výuka se koná ve večerních hodinách, většinou od 18,30h v centru Prahy. Kurz je rozdělen do tří částí na novinařinu, psaní knížek a psaní scénářů (pro film a televizi).

Cenu kurzu najdete v CENÍKU. (Pokud není uvedena, bude uvedena, až kurz bude opět vypsán.)