Vedení při psaní knihy

Pomocná ruka, která vás dovede k cíli!


Máte hotovou první verzi rukopisu své knihy? Chcete nyní pod vedením zkušeného lektora na rukopisu ještě zapracovat? Nebo teprve knihu píšete a nechcete na to být sami? Pak je tento program vhodný přímo pro vás! 

Termín: Nepřetržitě po celý rok, záleží jen na tom, zda je v programu volné místo.


Program Individuální vedení při psaní knihy je určen všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním, konkrétním díle. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi. Druhá možnost je nejefektivnější a všem ji doporučuji (tedy do programu se hlásit až v okamžiku, kdy máte napsanou úplně první verzi své knihy).


Program nabízí dvě intenzity práce na rukopise:


INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY - standardní tempo práce


Jak vše probíhá?


Stejně jako kurzisté běžných online kurzů, obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzů, který je umístěn na adrese www.kurzy-psani.cz. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory studujícími v online kurzech.

Zatímco v běžném online kurzu postupují kurzisté od lekce k lekci a plní úkoly zadané v lekcích, pro vás jsou lekce k dispozici jen jako teoretická podpora. Pokud jako váš lektor budu mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řeknu vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Postupně mi posíláte váš text, a to od první stránky. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání. Jakmile mi text zašlete, mám 7 pracovních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. 

Vyhodnocení vypadá tak, že značím v textu každou chybu, kterou objevím. Ať už se jedná o chyby stylistické, nebo obsahové (např. slovosled, kostrbatost vět, chybné větné konstrukce a chyby ve vazbách, opakování slov, plevelná slova, kvalita dialogů, příběhu, zápletek, kompozice, zvolené autorské perspektivy i vyjadřovacího způsobu atd.) Snažím se dbát i na věcnou správnost a pokud se mi něco nezdá, vždy vás na to upozorním, nebo připomenu, abyste si fakta raději ověřili (např. se vaše postava v 15. století houpe v houpacím křesle, ale existovalo již tehdy houpací křeslo apod.) Značení dělám pomocí poznámkovacího aparátu textového editoru MS Word. Po straně textu tak vidíte všechny mé poznámky a můžete s nimi pohodlně pracovat.

Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete mi poslat dalších 10 autorských stran. Takto si postupně emailem vaše stránky vyměňujeme. Zatímco já pracuji na hodnocení dalších stránek, vy pracujete na úpravách předchozích deseti stran, které již máte ode mne vyhodnoceny. Následně mi opravené texty rovněž posíláte ke zpětné vazbě. Princip je tedy poměrně jednoduchý, ale vyžaduje píli a pravidelnost.

Ze zkušenosti mohu říci, že 98% všech prací na vaší knize zvládneme výše popsaným způsobem. Výjimečně potřebuje některý autor něco konzultovat přímo, neboť jde o složitější věc na popisování v e-mailové poště. V takovém případě se s vámi setkám v aplikaci Zoom a vše si vysvětlíme přes video hovor. Stačí k tomu z vaší strany jen počítač nebo mobilní telefon. Dokonce si nemusíte ani nic stahovat, stačí, když vše mám já. Cena takové konzultace je v ceně kurzu a neplatí se za ni zvlášť. O tom, jestli něco je/není možné zvládnout po e-mailu, rozhoduji já, nikoliv vy. Pokud byste si však přesto přáli konzultaci přes video hovor, můžete si ji kdykoliv dokoupit jako doplňkovou službu, viz ceník.

Pokud si nejste jistí, zda byste z časových důvodů zvládli posílat nový text každých sedm pracovních dnů, pak můžete zvolit variantu tohoto programu s označením S (small, malá). Tato varianta je časově méně náročná. Informace o této variantě najdete níže, odrolujte.

V programu Individuální vedení při psaní knihy vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. Za dobu existence kurzu byly takto vydány již desítky knížek!

Chcete se podívat, které knížky vznikly v tomto programu a byly vydány jako poslední? Stačí kliknout na VYDANÉ KNIHY. 

Cena a způsob platby:


Minimální délka účasti v tomto programu jsou 3 kalendářní měsíce. Proto se první platba hradí na 3 měsíce dopředu. Dále se již za program platí měsíčně a to stejným způsobem, jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8. musí být uhrazeno kurzovné na září apod.)

Program je možné kdykoliv přerušit a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení programu, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.
Na ukončení studia se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

Pokud se rozhodnete ukončit svou účast v programu dříve, než za 3 kalendářní měsíce, částka uhrazená za první 3 měsíce programu bez náhrady propadá (storno je 100 %). Důvodem je značná časová náročnost této spolupráce pro mne, vašeho lektora. První měsíc naší spolupráce si ode mne žádá značnou časovou investici, kterou nevidíte, ale která je nutná pro to, abych vás mohla při dělání úprav na vaší knize dobře vést. Když by pak kterýkoliv autor po prvním měsíci v programu skončil (často proto, že zjistí, že je to opravdu náročná práce a dřina), pak je to pro mne čas vyhozený oknem. Druhý důležitý důvod, proč kratší setrvání v programu nemá smysl, je fakt, že jen těžko lze dosáhnout uspokojivých výsledků za kratší dobu. Do tohoto programu mohu každý měsíc přijmout jen velmi omezený počet zájemců a toto opatření směřuje k tomu, aby se do programu hlásili jen ti autoři, kteří to skutečně myslí vážně a jsou připraveni, že je práce na jejich knize bude stát nejen úsilí, ale také čas.

Cenu programu najdete v CENÍKU.


INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY - velikost S (small, malá intenzita programu)


Pokud chcete pracovat na své knize, ale nemáte čas věnovat se práci na svém textu každý týden a spíše byste uvítali sednout k textu jednou za měsíc, pak zvolte stejný program, ale malou velikost, tedy velikost S. Jste na správném místě, čtěte dál.

Jak vše probíhá?

Vše probíhá úplně stejně, jako v případě standardní intenzity tohoto programu. Rozdíl je pouze v množství zasílaného textu.

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Jednou za kalendářní měsíc mi pošlete váš text knihy. Začínáme samozřejmě od první stránky. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání jednou měsíčně. Jakmile mi text zašlete, mám 14 kalendářních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete dle svých vlastních časových možností začít pracovat na jeho opravách a úpravách. V dalším kalendářním měsíci mi pošlete opravenou verzi textu (opět v rozsahu 18 tisíc znaků včetně mezer). Dostáváte ode mne zpětnou vazbu samozřejmě i na texty, které jste opravili podle mých poznámek. Takto si postupně emailem stránky vaší knihy vyměňujeme v relativně pomalém tempu, takže je práce na knize schopen i člověk s náročným povoláním.

Velkou pomocí je pro vás i to, že nad vámi někdo drží tzv. bič, abyste alespoň jednou za měsíc ke svému textu usedli. Většině autorů toto velice pomáhá aby skutečně zvládli knihu dokončit.
V tomto programu vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. 

Cena a způsob platby:

Minimální délka účasti v tomto programu jsou 3 kalendářní měsíce. Proto se první platba hradí na 3 měsíce dopředu. Dále se již za program se platí měsíčně a to stejným způsobem, jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8. musí být uhrazeno kurzovné na září apod.)
Program je možné kdykoliv přerušit, a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení studia, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.
Na ukončení studia se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

Pokud se rozhodnete ukončit svou účast v programu dříve než za 3 kalendářní měsíce, částka uhrazená za první 3 měsíce programu bez náhrady propadá (storno je 100 %). Důvodem je časová náročnost této spolupráce. Kratší setrvání v programu nemá smysl a jen těžko lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Do tohoto programu mohu každý měsíc přijmout jen velmi omezený počet zájemců a toto opatření směřuje k tomu, aby se do programu hlásili jen ti autoři, kteří to skutečně myslí s psaním knihy vážně.

Cenu programu najdete v CENÍKU.

Dopsali jste právě svou první knihu? Rádi byste ji vydali vlastním nákladem, ale tak úplně sami si na to netroufáte? Pak by vás mohla zajímat tato nabídka, za kterou stojí mé MÁM TALENT nakladatelství. Více se dozvíte ZDE.