Scenáristika

Výuce scenáristiky se ve svých kurzech věnuji buď on-line formou nebo prezenčně. Základy scenáristiky najdete v on-line kurzu scenáristiky, který na těchto stránkách nabízím. Naučíte se v něm základům scenáristické a dramaturgické práce a také psaní scénářů. Také se toho hodně dozvíte o zákulisí televizní a filmové tvorby v ČR.

V prezenčních kurzech je scenáristika zastoupena zejména ve Velkém kurzu tvůrčího psaní (zabírá 1/3 kurzu) a občas vypisuji tematické víkendové kurzy (např. víkend zaměřený na psaní dialogů, psaní televizních seriálů apod.)

Momentálně je v nabídce pouze on-line kurz scenáristiky a on-line program individuálního vedení při psaní scénáře. Tento individuální program funguje naprosto totožně, jako v případě psaní knihy. Proto odkazuji sem.

Z důvodu pracovního vytížení nemám letos jiné typy kurzů scenáristiky vypsané a budu je vypisovat až po dokončení knihy, na které pracuji.

ON-LINE KURZ SCENÁRISTIKY po začátečníky a mírně pokročilé

On-line kurz scenáristiky obsahuje 23 lekcí. Začít se studiem je možné vždy 1. dne v měsíci, pokud je uhrazeno kurzovné. Klienti, kteří si zvolí studijní program STANDARD BONUS (tj. uhradí kurzovné na celý rok jednorázově předem), mohou se studiem začít ihned, jakmile je kurzovné zaplaceno (kdykoliv během měsíce) nebo dle svého rozhodnutí nejpozději do 12 měsíců od zaplacení kurzovného.

On-line kurz scenáristiky je určen jak začátečníkům, tak pokročilejším autorům. Výhodou totiž je, že účastník nemusí absolvovat všechny lekce, ale může si mezi nimi vybírat. Kurz postupuje od naprostých základů scenáristiky, které nepočítají se žádnými znalostmi, zkušenostmi ani autorskou praxí, dále ke složitějším tématům. Pokud je tedy zájemce absolutní začátečník, začne u první lekce a postupuje dále. Pokud je autor již zkušenější, lekce si pouze projde a začne tam, kde cítí, že to potřebuje (tedy si sám nastaví obtížnost). Kdybych jako lektorka měla pocit, že takový autor potřebuje doplnit své znalosti z některé z předchozích lekcí, tak mu samozřejmě poradím a povedu ho ve vhodném postupu studia.

Studium scenáristiky je v tomto kurzu pojato tak, že výsledkem na konci kurzu je kompletní hotová příprava k napsání filmového nebo televizního scénáře a kurzista má napsáno a hotovo několik prvních obrazů tohoto scénáře. Protože velmi dobře ví, jak má dál již postupovat, na zbytku scénáře pak již pracuje mimo kurz sám. (Nebo může přejít do programu individuálního vedení při psaní scénáře, kde pod mým vedením dokončí celý scénář.)

Studium je velice individuální, jdete svým vlastním tempem. Na konci většiny lekcí je zadání domácího úkolu. Jste v neustálém kontaktu s lektorem (tedy se mnou osobně), který vám zasílá emailem opravené vaše práce (domácí úkoly). Studijní zázemí je pro kurzy vytvořeno na stránkách www.kurzy-psani.cz (vstup je pouze na přidělené heslo) a obsahuje výukové lekce a studentské fórum, kde mají klienti možnost komunikovat s ostatními studenty kurzů. Optimální doporučené tempo studia je 1 lekce týdně (ale ve skutečnosti každý studuje tak rychle, jak uváží). Já mám vždy 7 pracovních dní na opravu každého domácího úkolu.  

Studijní systém vám všem přináší možnost dokonalé flexibility v závislosti na množství času, které jste schopni svému studiu věnovat. Pokud máte času velmi málo, ale přesto máte zájem studovat on-line kurz, zvolíte si pouze vhodný studijní program, abyste ušetřili a studium se vám zbytečně díky pomalému tempu neprodražovalo.

Podmínkou účasti v online kurzu je nejprve absolvování "vstupu na zkoušku". Jedná se o možnost vstoupit do kurzu na dobu 1 týdne zdarma. Klient si tak může prohlédnout kompletní obsah lekcí i celé studijní zázemí a udělat si představu o tom, jak online kurz vypadá a co obsahuje, stejně tak i o povaze studia samotného. Teprve po "ozkoušení kurzu" se klient rozhoduje, zda se studia zúčastní. (Bez absolvování zkušebního týdne není možné stát se účastníkem kurzu.) Pokud mu kurz vyhovuje, objedná si ho v e-shopu na těchto stránkách (nebo je možné objednat také zasláním e-mailu na mou e-mailovou adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz.)

V nabídce on-line studia jsou tři základní studijní programy: 

STANDARD

EKONOMIK

STANDARD BONUS.


Níže najdete detailní informace ke všem studijním programům a rady, jak si vybrat vhodný studijní program. Přečtěte si prosím také ČASTO KLADENÉ OTÁZKY týkající se jak studia, tak i například placení za kurzy. Najdete v nich důležité informace.


PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY PLATÍ:

1) Zasílání domácích úkolů je možné pouze emailem. Lektorka má vždy 7 pracovních dní na opravení domácího úkolu a jeho zaslání zpět kurzistovi. Tento časový limit je přitom maximální doba, často studenti obdrží odpověď i rychleji. Je třeba však počítat s tím, že lektorka má skutečně 7 pracovních dní na opravení a analýzu vašeho úkolu.

2) Pokud máte přerušené studium, není možné zasílat domácí úkoly k ohodnocení. Tato služba není v době přerušeného studia dostupná.


VÝBĚR VHODNÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU:


Studijní program STANDARD:

Základní varianta studia. Pokud chcete hradit studium formou měsíčních plateb a jste připraveni studovat intenzivně, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že budete posílat 1 domácí úkol každých 7 pracovních dnů.

Studium STANDARD vám garantuje:
1) Možnost bez udání důvodu přerušit zdarma studium až na 6 měsíců při garanci držení místa v kurzu (Platí pro jedno přerušení studia za 12 měsíců, jinak je přerušení zpoplatněno částkou 300,-Kč za každý měsíc přerušeného studia. Přerušit za poplatek je možné kdykoliv dle přání klienta.)

2) Non-stop přístup k lekcím po celou dobu studia, a to i v době přerušení studia.

3) Non-stop přístup do redakčního fóra, a to i v době přerušeného studia. 

4) Možnost zaslat lektorce jeden domácí úkol vždy, jakmile se vrátí předchozí úkol od lektorky vyhodnocený (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10800 znaků včetně mezer). 

5) Neomezený počet konzultací po emailu. 

6) Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace (hovor hradí studující) v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně.  

7) Při optimálním tempu studia 3 lekce za měsíc (což znamená, že každou lekci prakticky zvládnete na první pokus), trvá studium cca 8 měsíců. Kurzovné se hradí měsíčně vždy na měsíc dopředu.

8) Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu.

Pokud se rozhodnete program STANDARD kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20. 3. musíte oznámit, že od 1. 4. již nebudete dál studovat).

Typický uživatel: Kurzista, který má možnost věnovat studiu dost času a může každých sedm pracovních dnů poslat jeden domácí úkol a projít jednu lekci. Nechce hradit studium jednorázově předem, protože chce mít možnost kdykoliv přerušit kvůli práci, nemoci nebo dovolené. 

Cenu programu najdete v CENÍKU.


Studijní program STANDARD BONUS:

Pokud vám vyhovuje forma jednorázové úhrady kurzu předem a uvítáte větší množství času na celé studium, potom je program STANDARD BONUS vůbec nejvýhodnějším programem ze všech nabízených možností. 

Studium STANDARD BONUS vám garantuje:
1) 12 měsíců času (bez přerušení) na absolvování celého kurzu. 

2) Možnost zaslat lektorce jeden domácí úkol vždy, jakmile se vrátí předchozí úkol od lektorky vyhodnocený (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10800 znaků včetně mezer).

3) Non-stop přístup do redakčního fóra.

4) Neomezený počet konzultací po emailu. 

5) Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace (hovor hradí studující) v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně. 

6) Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu. 

7) Pokud se rozhodnete program STANDARD BONUS kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, uhrazené kurzovné PROPADÁ, neboť se v takovém případě nevrací. 

8) Studium v tomto programu NELZE PŘERUŠIT.

9) V letních měsících červenec a srpen má lektorka dovolenou a studium tedy neprobíhá. Každému kurzistovi je po tuto dobu zachován plný přístup do lekcí, není však možné zasílat domácí úkoly k hodnocení ani komunikovat s lektorkou (žádným způsobem, lektorka je nedostupná). Proto jsou k celkové délce kurzu vždy připočteny 2 měsíce navíc jako náhrada za prázdninové měsíce. Dále je připočten vždy ještě jeden měsíc navíc, který slouží lektorce pro účely dovolené během roku. Lektorka si tuto dovolenou vybírá např. v případě nemoci (chřipka apod.) apod. Celkem tedy každý kurzista obdrží pro absolvování tohoto on-line kurzu časový prostor 15 kalendářních měsíců. (Příklad: Zahájíte studium 10. března 2022, konec vašeho studia bude 10. června 2023.)

Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každých sedm pracovních dnů opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Přitom chce mít zachováno maximální množství služeb. Nerad myslí na neustálé měsíční platby a také rád ušetří. Nevadí mu, že studium nelze přerušit, protože garantovaný čas pro vypracování 30 lekcí se mu zdá více než dostatečný. Nemá problém uhradit jednorázově vyšší částku a nevadí mu, že pokud studovat přestane, zaplacené peníze mu propadnou.

Cenu programu najdete v CENÍKU.


Studijnní program EKONOMIK:

Tento program je jakýmsi kompromisem mezi programy Standard a Standard Bonus. Počítá s tím, že jste schopni měsíčně zaslat 2 domácí úkoly. 

Studium EKONOMIK vám garantuje:
1) Non-stop přístup k lekcím po celou dobu studia a to i v době přerušení studia. 

2) Maximálně 2 opravené domácí úkoly do kalendářního měsíce. 

3) Maximálně 1 konzultace po emailu týdně. 

4) Při optimálním tempu studia 2 lekce za měsíc (2 domácí úkoly do měsíce), budete studovat 15 měsíců. (Pozor, pokud vám něco nepůjde a budete dělat stejný domácí úkol vícekrát, pak se studium samozřejmě prodlouží.)

5) Non-stop přístup do redakčního fóra, a to i v době přerušeného studia. 

6) Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu.  

Pokud se rozhodnete program EKONOMIK kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen neuhradit kurzovné na další měsíc a oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20. 3. musíte oznámit, že od 1. 4. již nebudete dál studovat).

Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každý týden opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Ví, že dvě lekce za měsíc a dva úkoly do měsíce by však zvládnout mohl. Z jakéhokoliv důvodu nechce hradit studium vyšší částkou předem. Vyhovuje mu spíše nižší měsíční splátka. Vyhovuje mu, že může kdykoliv studium ukončit a nepropadnou mu žádné peníze. Stejně tak mu vyhovuje, že si může kdykoliv dát přestávku formou přerušení studia.

Upozornění: Tento program sice na první pohled vypadá jako nejlevnější, ale vůbec tomu tak není. Platíte sice menší kurzovné, ale celkové kurzovné, které zaplatíte za absolvování celého kurzu (při optimálním studijním tempu) je nejvyšší ze všech tří studijních programů. Proto zvažujte velmi důkladně, zda se vám zrovna tento program skutečně vyplatí.

Cenu programu najdete v CENÍKU.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K ONLINE KURZU TVŮRČÍHO PSANÍ


Mohu si nějak kurz prohlédnout nebo ozkoušet, než se rozhodnu, jestli si ho objednám?

Nejen, že můžete, ale dokonce to od všech zájemců vyžaduji. Studium po internetu je velmi specifické a nemusí každému vyhovovat. Nechci, abyste kupoval zajíce v pytli, naopak mi záleží na tom, abyste se rozhodl zodpovědně. Nemám čas řešit problémy a reklamace. Takže než se rozhodnete a zaplatíte, otevřu vám vstup do kurzu na 1 týden zdarma. Máte možnost si celý kurz prohlédnout. Můžete si pročíst lekce, je vám dostupné redakční fórum, které můžete použít a podiskutovat s kurzisty. Dokonce můžete udělat domácí úkol z první lekce (speciálně k tomu určený úkol, žádný jiný) a poslat mi ho k vyhodnocení, abyste viděl, jak to opravdu v praxi funguje. Pokud se potom rozhodnete, že studovat chcete, uhradíte kurzovné a můžete začít řádně studovat.

Jak proces studia funguje?

Studujete jednotlivé lekce od první až po poslední, jednu po druhé, postupně. Prostudujete si vybranou lekci a uděláte domácí úkol. Ten mi pošlete emailem. Já mám 7 pracovních dní u programů STANDARD a STANDARD BONUS a 14 kalendářních dnů u programů EKONOMIK a MINI na to, abych úkol opravila a opoznámkovala. Někdy ode mne dostanete opravený úkol rychle, jindy to skutečně bude až v poslední den stanovené lhůty. Zatím můžete využít čas a studovat další lekci.

Email není vždy spolehlivý způsob komunikace. Jak si mohu být jist, že vám můj domácí úkol skutečně došel?

Po obdržení domácího úkolu zasílám každému kurzistovi do 24 hodin potvrzení. Vypadá zhruba takto: Díky, potvrzuji příjem textu a v termínu dle pravidel kurzu Vám pošlu hodnocení. Pokud toto potvrzení nepřijde do 24 hodin od odeslání úkolu, je dobré poslat mi úkol znovu. Upozorňuji však, že jsou pracovní dny, kdy celý den vyučuji na VŠ, a proto nejsem u svého pc a skutečně může trvat 24 hodin, než potvrzení obdržíte. Neurgujte tedy zaslaný úkol ještě tentýž den, prosím.

Říkáte 7 pracovních dní. Takže když pošlu například úkol ve středu 7. března, do kdy dostanu nejpozději vyhodnocení?

V takovém případě musíte z počtů vynechat víkend (10.+ 11.3.) a vyjde vám, že vyhodnocení úkolu dostanete nejpozději v pátek 16.3. Nepracuji o víkendech a o státních svátcích. Pokud pošlete úkol o víkendu, je to stejné, jako kdyby byl úkol zaslán v pondělí, lhůta 7 pracovních dní pro jeho vyhodnocení začíná tedy běžet od úterý.

Takže když pošlu úkol o víkendu nebo o státním svátku, škola v té době nefunguje?

Přesně tak. Potvrzení o tom, že došel emailem váš domácí úkol, obdržíte v nejbližší první následující pracovní den. Úkol poslat můžete, ale nikdo na zaslání nebude o víkendu reagovat a bude s úkolem zacházeno tak, jako kdyby byl doručen v pondělí.


U programů EKONOMIK a MINI je lhůta pro vyhodnocení 14 kalendářních dnů a začíná běžet od prvního pracovního dne po dni, kdy jsem úkol poslal. Když tedy úkol odešlu v neděli 1. září, jak to bude vypadat?

Lhůta se bude počítat od úterý 3. září (jako kdyby úkol přišel v pondělí) a bude 14 kalendářních dnů, tedy do 17. září do půlnoci. Nejpozději do této doby obdržíte hodnocení.


Jsou ve studiu nějaké prázdniny?

Ano, škola má letní prázdniny, tak jako ve školství, tedy v červenci a v srpnu si beru volno a nejsem kurzistům k dispozici. Lekce však zůstávají plně dostupné. Kurzisté si tedy mohou v lekcích číst, ale nemohou v červenci a srpnu posílat domácí úkoly k hodnocení. Za tyto dva měsíce kurzisté také nic neplatí, samozřejmě. Kromě toho má škola vánoční prázdniny ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. (což většinou vítají i sami kurzisté). Vánoční prázdniny čítají vždy 3 pracovní dny, ale jejich data se mohou měnit podle toho, jak zrovna v kalendáři vyjdou vánoční svátky. Dále jsou v kurzu velikonoční prázdniny, které vždy kopírují školní velikonoční prázdniny České republiky. Samozřejmě platí, že škola nefunguje o víkendech a státních svátcích. Čili nefunguje ani v době vánočních svátků, nebo například Velikonoc a v době některých dalších, státem uznaných svátcích během roku. Když ale říkám nefunguje, myslím tím jen to, že neposílám žádná potvrzení ani hodnocení textů. Kompletní přístup do kurzu na internetu zůstává po celou dobu zachován.

Jak to je s placením kurzovného v době, kdy jsou ve studiu prázdniny?

Kurzisté, kteří studují v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD, samozřejmě neplatí za ten měsíc, kdy je škola po celý měsíc zavřená (týká se prázdninových měsíců). Kurzisté v programu STANDARD BONUS mají vždy studijní období dlouhé 12 měsíců + 2 měsíce navíc za letní prázdniny + 1 měsíc k tomu navíc, který je pro účely mé dovolené během roku. Celkem tedy každý účastník ročního studia dostává vlastně 15 měsíců k tomu, aby studium zvládl. Pokud je v kalendářním měsíci nějaký státní svátek, kurzovné kompenzováno není, ostatně jako i na všech ostatních soukromých školách v ČR. Pokud by se stalo, že bych onemocněla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bych nebyla schopná vést studium, pak se kurzistům v programu STANDARD BONUS automaticky o tuto dobu studium prodlouží a všem ostatních kurzistům v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD je uhrazené kurzovné za daný měsíc kompenzováno tak, že za další měsíc studia se výše kurzovného o odpovídající poměrnou částku sníží.


Nestuduje se tedy skupinově? Neobjevují se každý týden nové lekce a nedozvídám se, co mám dělat za úkol a co mám studovat?

Ne. Na internetu v zaheslovaném prostoru, kam mají přístup jen platící klienti, visí stále stejný počet lekcí se stále stejným obsahem. Vy k němu máte přístup na heslo. Záleží na vás, jak rychle budete tyto lekce studovat, v jakém tempu. Stejně tak záleží jen na vás, jestli půjdete postupně nebo budete některé lekce přeskakovat. Kdyby se lekce objevovaly postupně, nemohl by si student vybrat jen to, co ho zajímá. Byl by nucen čekat na další lekci a zbytečně platit i za témata, která ho třeba vůbec nezajímají. Takto, když třeba víte, že vás fejeton nezajímá a nechcete se ho naučit psát, prostě lekci i domácího úkol z fejetonu přeskočíte. Výběr je pouze na vás a uskutečňuje se ze stále stejné nabídky.

Mohu přeskakovat lekce?

Ano.


Čili mohu začít třeba pátou lekcí?

Můžete, ale lepší je postupovat od první lekce. Už kvůli ovládnutí dovedností. Pokud vás ale první čtyři lekce nezajímají, nikdo vás nebude nutit je dělat. Ano, můžete začít i pátou lekcí.


Takže po mně nikdo nebude chtít úkoly? Mám na mysli - nikdo mě nebude honit do práce?

Nebude. Pracovní tempo je čistě záležitost vaší studijní disciplíny.


Co když zaplatím za kurz, ale celý měsíc o mně neuslyšíte, neozvu se, nic nepošlu?

Nic. Je to čistě vaše škoda. Z mého pohledu jste pouze nevyužil svých možností, nic víc. Je to, jako když si zaplatíte zájezd k moři a pak na něj nepojedete. Také vás nebude nikdo z CK nutit abyste jel. Také vám nikdo nevrátí uhrazené kurzovné, ani nebude nijak kompenzováno. Je to čistě vaše volba, jestli úkoly posílat budete nebo ne.

Může se ale stát, že vím, že na nějaký úkol potřebuji víc času a že třeba budu měsíc jen přemýšlet a zkoušet ho psát -třeba u námětu k filmu. Mohu na ten měsíc přerušit studium a neplatit?

Samozřejmě, můžete, ale není to zrovna nejlepší řešení. Přerušení studia je spíše určené pro výjimečné situace, jako je dovolená, nemoc nebo dočasný nedostatek času pro studium. Pokud si myslíte, že potřebujete více času na studium obecně, je lepší si zvolit studijní program STANDARD BONUS, který je přesně k těmto účelům určený. Nicméně když už jsme u toho, pro přerušení studia platí tato pravidla:
  • Přerušit studium je možné ZDARMA pouze JEDENKRÁT za 12 měsíců.
  • Přerušit studium můžete minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v jednom kuse.
  • Pokud opakovaně přerušíte studium během 12 měsíců, potom platíte za každý měsíc přerušeného studia administrativní poplatek 300,-Kč za to, že je pro Vás v kurzu blokováno studijní místo a samozřejmě máte po celou dobu přerušeného studia zachován plnohodnotný vstup do lekcí. (Čili každá druhá a další žádost o přerušení studia je zpoplatněna.)

Zároveň platí, že mi musíte přerušení nahlásit nejpozději 20. den v měsíci na měsíc následující. Takže například 20. května, pokud chcete přerušit studium na červen.


Když se mi úkol od Vás vrátí, musím materiál upravit podle Vašich rad nebo mohu pokračovat k další lekci?

To je na vás. Je dobré dotáhnout věci do konce a materiál ještě upravit a poslat zpět k definitivnímu posouzení, ale není to podmínka. Navíc je praktické využít čas následujícím způsobem: Odešlete mi úkol, a zatímco ho opravuji, studujete další lekci. Když se Vám úkol vrátí, pošlete domácí úkol z lekce, kterou jste mezitím studovala. A zatímco se věnuji vašemu úkolu, můžete se věnovat opravenému materiálu, který se vám vrátil a potřebuje ještě třeba přepsat. Tak využijete čas maximálně.


Co když budu chtít kurz přerušit třeba kvůli dovolené?

To je stejné jako kterékoliv jiné přerušení studia. Platí výše uvedená pravidla. Pokud máte dovolenou v červenci nebo srpnu, tak nic přerušovat nemusíte, v té době škola nefunguje.


Co když přeruším na 4 měsíce studium, připravím si úkoly ze všech lekcí a pak vám je pošlu najednou v jednom emailu? Je to možné?

Není. V jednom emailu můžete zaslat pouze úkol z jedné jediné lekce. Takže například, když v lekci č.6 v online kurzu tvůrčího psaní máte za úkol napsat celkem 6 různých drobných žánrů, můžete všech 6 skutečně poslat v jednom emailu najednou, za předpokladu, že rozsah textu nepřekročí 10 800 znaků včetně mezer. To je možné proto, že těch 6 různých žánrů je úkolem jedné lekce. Nemůžete mi ale poslat těchto 6 žánrů z lekce číslo 6 a k tomu třeba ještě reportáž, která je úkolem z lekce číslo 2. To by již byly úkoly z různých lekcí a stále platí, že v jednom emailu můžete zaslat úkol pouze z jediné lekce.


Jak si mám počínat, když již nechci studovat dál?

Jednoduše, oznámíte mi ukončení studia emailem a nezaplatíte na další měsíc kurzovné. Každé ukončení studia je však nutné hlásit k dvacátému dni měsíce na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit kurzovné ještě za jeden měsíc studia. Pokud například chcete ukončit studium k 30. září a od října již nestudovat, musíte mi to nahlásit nejpozději do 20. září včetně. Pokud mi ukončení studia nahlásíte později, jste povinni uhradit kurzovné ještě i za měsíc říjen.


Dostal jsem vstupní údaje a jsem tu. Co teď? Mám začít studovat od první lekce?

Ano, začněte první lekcí, prostudujte ji a pošlete mi domácí úkol. Než vám ho ohodnotím, můžete buď odpočívat nebo pokračovat ke druhé lekci. Je to prosté.


Nestíhám dělat domácí úkoly v tempu 1 úkol týdně. Co s tím mám dělat?

Výhodou on-line kurzu je právě značná flexibilita a individuální přístup ke každému kurzistovi. Studijní tempo si kurzista určuje sám. Takže se vůbec nenervujte a pracujte v tempu, které vám vyhovuje! Někdo mi posílá úkol jednou týdně, jiný jednou za měsíc. Je to jen na vás. Je dobré ale zvážit, zda by pro Vás nebylo finančně výhodnější zaplatit si studium jednorázově na celý rok. Pokud chcete totiž studovat pomaleji, je to finančně výhodnější.


Co když nechci vůbec dělat úkoly?

Je to sice škoda a troufám si říci, že i velká ztráta pro vás, ale úkoly nejsou povinné. Pokud chcete se mnou témata pouze diskutovat, je to samozřejmě možné. Nikdo vás k ničemu nenutí. (Kromě toho platí, že pokud nemáte splněné úspěšně všechny úkoly, nezískáte na konci kurzu osvědčení. Podrobněji viz níže.)


Mohu poslat více materiálů najednou - třeba 3 reportáže?

Již bylo vysvětleno výše, že můžete poslat nejvýše 1 domácí úkol z 1 lekce v 1 emailu. Pokud ale například děláte úkol z lekce č.2, kde máte napsat reportáž, pak můžete v jednom emailu poslat 2 různé reportáže za předpokladu, že se obě společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer. Jinak platí, že můžete posílat materiály pouze postupně. Na analýzu každého takového materiálu mám vždy 7 pracovních dní. A maximální rozsah domácího úkolu by neměl překročit 6 (normo)stran, čili 10 800 znaků včetně mezer. (Obrázky se do toho nepočítají.)


Co když je ale můj text delší než těch 10800 znaků včetně mezer?

Pokud je Váš text většího rozsahu, potom si s Vámi domluvím delší termín pro jeho analýzu a hodnocení, bude to trvat déle než 7 pracovních dní. Mělo by se však jednat o zcela výjimečné situace, protože pro práci s rozsáhlejšími texty je určen individuální program vedení, ne běžný online kurz tvůrčího psaní pro začátečníky. V tomto kurzu platí, že rozsah textů by měl být maximálně 10 800 znaků včetně mezer. Je praxí ozkoušeno, že tento rozsah plně vyhovuje všem žánrům a formám, které se v kurzu kurzista učí.


Co když moje povídka čítá 80 stran textu? Kolik dní bude její hodnocení trvat?

V takovém případě není text vhodný pro běžný online kurz tvůrčího psaní. Pokud máte povídku čítající skutečně desítky stran, pak je pro vás vhodný individuální program vedení při psaní knihy (nebo sbírky apod.). V individuálním programu je limit na rozsah textu větší. Ovšem i tam by se taková povídka čítající desítky stran, hodnotila po částech, přibližně po 10 (normo)stranách textu. Čili abych odpověděla jasně - takový domácí úkol by byl odmítnut, protože je nad rámec běžného online kurzu. V kurzu se učíte pracovat na malé ploše, což je velmi důležité. Stejně jako studenti filmových škol nenatáčejí rovnou celovečerní film, ale nejdříve se učí točit krátké, pětiminutové etudy nebo příběhy. Pokud se naučíte psát krátkou povídku, můžete postoupit potom k té rozsáhlejší (to už mimo tento kurz pro začátečníky).

Mohu poslat k hodnocení třeba desetkrát povídku v deseti různých emailech za sebou, tedy postupně?

Ano, můžete. Jediná podmínka je, že musíte posílat postupně, vždy nejvýše 1 text (nebo více povídek za předpokladu, že se všechny společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer). Až ho dostanete zpět vyhodnocený, můžete poslat teprve další. Pokud se však chcete trénovat například v povídce, můžete klidně posílat opakovaně jen povídky. Volba je na Vás.


Jak se mohu spojit s ostatními kurzisty, pokud bych je chtěl poznat?

V rámci studia online kurzů existuje redakční fórum. Právě v tomto fóru se mohou studenti všech kurzů potkávat a diskutovat spolu. Fórum je otevřené pro studenty docházkových a online kurzů.


Mohu ve fóru zakládat místnosti a diskusní témata?

Ano, můžete.


Zjistil jsem, že občas zveřejňujete v lekcích naše práce a veřejně se k nim vyjadřujete. Proč? A co když si to nepřeji?

Je to proto, že veřejná analýza je věc nesmírně užitečná pro všechny kurzisty. Máte možnost vzájemně porovnat své práce a získat tak představu jak si stojíte. Doporučuji používat přezdívku, pseudonym, pokud si nepřejete, aby všichni věděli, že jde právě o vaši práci. Pokud je váš odpor příliš velký, napište mi, nikomu nechci dělat trauma. Jistě se domluvíme. Nikdy nezvěřejňuji práce bez svolení kurzisty.


Proč jsou často v textech kurzistů, které zveřejňujete, hrubky?

Protože je tam autoři udělali. Texty přebírám v podobě, v jaké je odevzdali autoři, a nic neměním. Každý se musí naučit nést zodpovědnost za vlastní text, když souhlasí s jeho zveřejněním.


Mám pocit, že mi to vůbec nejde. Pořád dostávám jen kritická hodnocení úkolů. Má smysl pokračovat?

Samozřejmě! Mějte na paměti, že mou povinností je vás něčemu naučit a tudíž musím poukazovat na chyby. Chválit může maminka, táta, kamarádka... Neberte kritiku osobně. Je důležité porozumět, že kritika a správné vedení je základem úspěchu. Svá díla si nechávají posuzovat i velmi dobří a zkušení autoři. Proč? Aby odstranili chyby. I oni totiž chybují! Takže vydržte, psaní je hlavně přepisování.


Já si ale za studium platím, tak proč mám poslouchat nějakou kritiku? Zaplatím si a potom mi ještě chodí e-maily, že jsem to napsal špatně?

A co byste si přál, kdyby to mělo být podle vašich představ? Měla bych vám text vždy pochválit, protože jste si to zaplatil? A až potom někam přijdete a ten text budete chtít nabídnout a prodat za honorář, tak vám řeknou, že je špatný? A vy se budete divit, jak je to možné, vždyť mi ta Dočekalová nic takového neřekla!? A budete mít na mě vztek a budete ho mít zcela oprávněně!! Takže je mi líto, ale i když si za studium platíte, nemá to vliv na mé hodnocení vašich úkolů. Jde mi o jedinou věc - abyste byli dobří. O nic jiného se nesnažím.


Jaké mají vaši studenti a kurzisté výsledky?

Jsem velice ráda, že mi většinou dělají radost. Za téměř 20 let existence online kurzů byla vydána více jak stovka knih mých studentů a kurzistů, další knihy jsou právě před vydáním. Někteří píší pro televize. Přibližně 80% mých studentů a kurzistů si úspěšně přivydělává psaním pro noviny a časopisy, jako jejich externí spolupracovníci. A ti, kteří se opravdu snaží a jsou šikovní, to dělají už během tohoto kurzu. Každý materiál, který tu spolu dotáhneme do dokonalosti, se nakonec snaží nabídnout a prodat. A většinou se jim to daří. Takže se jim zpětně zaplatí finanční náklady za kurz. Zcela konkrétně si o úspěšíš mých svěřenců můžete přečíst ZDE.  


Vy mi zveřejnění těch materiálů někde zařídíte?

Ne, to si musíte zařídit sám.


Ale to je spousta práce a námahy. Ani nevím, jak na to.

Já vám poradím jak na to. Udělat to ale musíte sám, stejně jako psát e-maily a obcházet redakce. Musíte být aktivní. Tohle za vás nikdo dělat nebude.


Jak dlouho mohu v kurzu setrvat po té, co projdu všemi lekcemi?

Pakliže váš zájem trvá a ještě chcete trénovat a pracovat třeba na svém literárním projektu - není problémem se domluvit

a připravím vám individuální program studia. Více o něm se dozvíte ZDE. Pokud chcete ještě trénovat témata z lekcí běžného online kurzu tvůrčího psaní, tak pokud budete platit měsíční kurzovné, můžete dál setrvat a opětovně posílat úkoly. V případě studijního programu STANDARD BONUS končí váš kurz pevně stanoveným datem, které znáte od prvního dne kurzu.