On-line kurz tvůrčího psaní

Obsah kurzu:

 • Obsahuje 30 lekcí. 
 • Všechny lekce jsou nepřetržitě po celou dobu umístěny v zaheslovaném prostoru na webu www.kurzy-psani.cz. Do tohoto prostoru mají přístup jen platící kurzisté. Kromě studijních lekcí se tu nachází také informační nástěnka pro účastníky programu a fórum, kde se mohou spolu navzájem scházet a komunikovat. Celé zázemí je tedy kurzistům přístupné kdekoliv, odkud mají přístup k internetu.
 • Výhody tohoto způsobu studia jsou na první pohled zřejmé. V dnešní době, kdy má každý málo času, je někdy těžko odhadnutelné, kdy se vám zrovna uvolní 30 minut, které byste mohli věnovat studiu. Protože dnes je již prakticky možné se připojit k internetu odkudkoliv, když se vám takový čas uvolní, stačí vyhledat internet. Vše ostatní máte na těchto stránkách a můžete začít studovat. Nic dalšího nepotřebujete.
 • Některé online kurzy nabízené na trhu fungují tak, že lektor posílá kurzistovi jednou za čas připravenou lekci emailem. Pokud však tuto zaslanou lekci nemáte zrovna u sebe, studovat nemůžete. Z hlediska flexibility je tedy systém, kdy mají kurzisté celé studijní zázemí, včetně všech textů, dostupné na internetu, naprosto bezkonkurenční. Mnoho kurzistů se tak na chvíli "posadí ke kurzu" i v době dovolené, například z veřejně přístupného počítače s internetem v jejich hotelu. Zkrátka a dobře, kde je internet a chvilka času, tam můžete studovat. 
 • Online kurz tvůrčího psaní je určen jak začátečníkům, tak mírně pokročilým autorům. Výhodou totiž je, že účastník nemusí absolvovat všechny lekce, ale může si mezi nimi vybírat. Kurz postupuje od naprostých základů tvůrčího psaní, které nepočítají se žádnou znalostí, zkušeností ani autorskou praxí, dále ke složitějším tématům. Pokud je tedy zájemce absolutní začátečník, začne u první lekce a postupuje dále. Pokud je autor již zkušenější, lekce si pouze projde a začne tam, kde cítí, že to potřebuje (tedy si sám nastaví obtížnost). Kdybych jako lektorka měla pocit, že takový autor potřebuje doplnit své znalosti z některé z předchozích lekcí, tak mu samozřejmě poradím
  a povedu ho ve vhodném postupu studia.
 • Studium je velice flexibilní, jdete svým vlastním tempem (záleží na tom, který studijní program si zvolíte). Na konci většiny lekcí je zadání domácího úkolu. Jste se mnou v neustálém kontaktu a já vám pravidelně zasílám emailem opravené vaše práce (domácí úkoly). Optimální doporučené tempo studia je 1 lekce týdně (ale ve skutečnosti každý studuje tak rychle, jak uváží). Já mám vždy 7 pracovních dní na opravu každého domácího úkolu. 
 • S každým kurzistou pracuji individuálně a sleduji pozorně jeho pokroky i problémy. K další lekci ho nepustím, pokud si nejsem jistá, že danou problematiku již zvládl. Studijní zázemí je tedy pevně dané a přístupné kurzistům kdykoliv, má práce s kurzisty má však individuální charakter.
 • Každému zájemci o tento program ráda otevřu vstup do kurzu na týden zdarma. Můžete si tak prohlédnout všechny lekce i celé studijní zázemí. Posílat úkoly můžete až po uhrazení kurzovného. Týden zdarma slouží jen k tomu, abyste si prohlédli obsah kurzu a studijní zázemí.
 • Opravdu nemá smysl se do kurzu hlásit, pokud máte na začátku jakékoliv pochybnosti o čemkoliv. Nebojte se prosím všechny tyto své pochybnosti se mnou předem prodiskutovat!
 • Pokud vám cokoliv na kurzu nevyhovuje, doporučuji, abyste se mnou vše prodiskutovali předem. Psát mi můžete na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. V případě, že máte pocit, že váš dotaz nejde uspokojivě vyřešit e-mailovou komunikací, mé telefonní číslo je: 777 066 460. Upozorňuji, že jsem pedagog a do výuky si mobil nenosím. Je tedy poměrně složité mne přes den na telefonu zastihnout. Lepší je poslat sms a ozvu se vám zpět, většinou volám spíš v podvečerních a večerních hodinách.
 • Studijní systém vám všem přináší možnost dokonalé flexibility v závislosti na množství času, které jste schopni svému studiu věnovat. Pokud máte času velmi málo ale přesto máte zájem studovat online kurz, zvolíte si pouze vhodný studijní program, abyste ušetřili a studium se vám zbytečně díky pomalému tempu neprodražovalo. Druhy studijních programů najdete níže.

OBSAH KURZU TVŮRČÍHO PSANÍ:
1. lekce: Úvod do tvůrčího psaní
2. lekce: Zpravodajství / publicistika: Reportáž
3. lekce: Publicistika: Reportáž - praktika (ukázky)
4. lekce: Publicistika: Fejeton
5. lekce: Publicistika: Fejeton - praktika (ukázky)
6. lekce: Publicistika: Drobné žánry
7. lekce: Publicistika: Drobné žánry - praktika (ukázky)
8. lekce: Publicistika: Rozhovor
9. lekce: Publicistika: Rozhovor - praktika (ukázka)
10. lekce: Publicistika: Jak spolupracovat s médii?
11. lekce: Narativní tvroba: Příběh a jeho téma
12. lekce: Narativní tvorba: Příběh a jeho premisa
13. lekce: Narativní tvorba: Příběh - konflikt a zápletka
14. lekce: Narativní tvorba: Příběh a jeho stavba
15. lekce: Narativní tvorba: Příběh - způsoby a druhy vyprávění
16. lekce: Narativní tvorba: Povídka - stavba, popis, scéna, odstavec
17. lekce: Narativní tvorba: Povídka - přesnost, věrohodnost, překvapování
18. lekce: Narativní tvorba: Povídka - literární dialog
19. lekce: Narativní tvorba: Povídka - praktika (ukázky)
20. lekce: Filmová tvorba: Filmová povídka
21. lekce: Filmová tvorba: Filmová povídka - praktika (ukázky)
22. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: Autorský deník
23. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: Jednostránková synopse
24. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: První scéna literárního díla
25. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: Výběr vhodných scén
26. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: Flashback
27. lekce: Narativní tvorba: Román: Struktura
28. lekce: Narativní tvorba: Novela / román: Postavy
29. lekce: Narativní tvorba: První stránky románu / novely.

30. lekce: Scenáristika: Námět

Druhy studijních programů:

Online kurz tvůrčího psaní můžete studovat v programu

Programy se od sebe liší pouze intenzitou studia (tím, jak rychle studujete). Počet lekcí, jejich obsah i způsob naší spolupráce, je ve všech programech stejný.

Pročtěte si také ČASTO KLADENÉ OTÁZKY, kde najdete odpovědi na většinu toho, co vás zajímá.

PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY PLATÍ:

 • Studium je možné zahájit vždy od prvního pracovního dne každého kalendářního měsíce (je-li volné místo).
 • Zasílání domácích úkolů je možné pouze emailem.
 • Podle typu studijního programu mám 7 pracovních až maximálně 14 kalendářních dnů na opravení domácího úkolu a jeho zaslání zpět kurzistovi. Tento časový limit je přitom maximální doba, často posílám hodnocení rychleji. Záleží na mém časovém vytížení a momentálním počtu kurzistů v programu.
 • Pokud máte přerušené studium, není možné zasílat domácí úkoly k ohodnocení. Tato služba není v době přerušeného studia dostupná.

PROGRAM STANDARD

Pokud chcete hradit studium za online kurz tvůrčího psaní formou měsíčních plateb a jste připraveni studovat intenzivně, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že budete posílat 1 domácí úkol každých sedm pracovních dnů.

Studium STANDARD vám garantuje:

Možnost bez udání důvodu přerušit zdarma studium až na 6 měsíců při garanci držení místa v kurzu. (Platí pro jedno přerušení studia za 12 měsíců, jinak je přerušení zpoplatněno částkou 300,-Kč za každý měsíc přerušeného studia. Přerušit za poplatek je možné kdykoliv dle přání klienta.)

 1. Nonstop přístup k lekcím po celou dobu studia, a to i v době přerušení studia.
 2. Nonstop přístup do redakčního fóra a to i v době přerušeného studia.
 3. Možnost zaslat mi jeden domácí úkol vždy, jakmile se vám ode mne vrátí předchozí vyhodnocený úkol (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10 800 znaků včetně mezer). Mám 7 pracovních dnů na vyhodnocení textu, lhůta začíná běžet 1. pracovní den po dni, kdy byl úkol odeslán.
 4. Neomezený počet konzultací po emailu.
 5. Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně. Volám pouze na česká telefonní čísla. Veškeré hovory z/do zahraničí uskutečňuje kurzista na své vlastní náklady.
 6. Při optimálním tempu studia 3 lekce za měsíc studium vám zabere cca 10 měsíců. Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek, cena viz CENÍK. Většině účastníků však trvá absolvování kurzu déle než uvedených 10 měsíců.
 7. Při vypracování všech domácích úkolů získání osvědčení o absolvování kurzu.
 8. Pokud se rozhodnete program STANDARD kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20. 3. musíte oznámit, že od 1. 4. již nebudete dál studovat).

Typický uživatel: Kurzista, který má možnost věnovat studiu dost času a může každých 7 pracovních dní poslat jeden domácí úkol a projít jednu lekci. Nechce hradit studium jednorázově předem, protože chce mít možnost kdykoliv přerušit kvůli práci, nemoci nebo dovolené. Možnost kdykoliv přerušit studium má pro něj větší hodnotu a význam, než sleva, která by mu vznikla, kdyby kurz hradil jednorázově předem pevnou cenou.

PROGRAM EKONOMIK

Pokud chcete hradit studium za online kurz tvůrčího psaní formou měsíčních plateb a potřebujete studovat
v mírnějších tempu, je pro vás tento program řešením. Program počítá s tím, že budete schopni posílat 2 domácí úkoly do kalendářního měsíce.

Studium EKONOMIK vám garantuje:

 1. Nonstop přístup k lekcím po celou dobu studia, a to i v době přerušení studia.
 2. Maximálně 2 opravené domácí úkoly do kalendářního měsíce. Mám 14 kalendářních dnů na vyhodnocení textu, lhůta začíná běžet 1. pracovní den po dni, kdy byl úkol odeslán.
 3. Maximálně 1 konzultace po emailu týdně.
 4. Při optimálním tempu studia 2 lekce za měsíc (2 domácí úkoly do měsíce), budete studovat 15 měsíců. Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek, cena viz CENÍK.
 5. Nonstop přístup do redakčního fóra a to i v době přerušeného studia.
 6. Při vypracování všech domácích úkolů získání osvědčení o absolvování kurzu.
 7. Pokud se rozhodnete program EKONOMIK kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen neuhradit kurzovné na další měsíc a oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20. 3. musíte oznámit, že od 1. 4. již nebudete dál studovat).

Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každý týden opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Ví, že dvě lekce za měsíc a dva úkoly do měsíce by však zvládnout mohl. Z jakéhokoliv důvodu nechce hradit studium vyšší částkou předem, i když by celkově ušetřil. Vyhovuje mu spíše nižší měsíční kurzovné. Vyhovuje mu, že může kdykoliv studium ukončit
a nepropadnou mu žádné peníze. Stejně tak mu vyhovuje, že si může kdykoliv dát přestávku formou přerušení studia. Navázat je potom možné ve stejném bodě, kde bylo studium přerušeno.

PROGRAM MINI

Tento program je nejmenším studijním programem a je určen zejména těm, kteří upřednostňují samostudium
a netrvají na pravidelném zasílání domácích úkolů.

Studium MINI vám garantuje: 

 1. Nonstop přístup k lekcím po celou dobu studia, a to i v době přerušení studia.
 2. Maximálně 1 opravený domácí úkol do kalendářního měsíce. Mám 14 kalendářních dnů na vyhodnocení textu, lhůta začíná běžet 1. pracovní den po dni, kdy byl úkol odeslán.
 3. Maximálně 1 konzultace po emailu týdně.
 4. Při optimálním tempu studia 1 lekce za měsíc (1 domácí úkol do měsíce), budete studovat 30 měsíců. Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek, cena viz CENÍK.
 5. Nonstop přístup do redakčního fóra, a to i v době přerušeného studia.
 6. Při vypracování všech domácích úkolů získání osvědčení o absolvování kurzu.
 7. Pokud se rozhodnete program MINI kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen neuhradit kurzovné na další měsíc a oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20. 3. musíte oznámit, že od 1. 4. již nebudete dál studovat).

Typický uživatel: Kurzista, který spoléhá v prvé řadě sám na sebe a vyhovuje mu zejména forma samostudia. Proto vítá možnost 1 emailové konzultace týdně, ale nevadí mu, že měsíčně může zaslat
k hodnocení jen 1 domácí úkol. Z jakéhokoliv důvodu nechce hradit studium vyšší částkou předem, i když by celkově ušetřil. Možná to dělá i proto, že si zatím není sám sebou jist a chce si studium jen ozkoušet
a teprve po několika měsících se definitivně rozhodnout pro konkrétní studijní program. Proto volí nejnižší měsíční platbu za studium. Vyhovuje mu, že může kdykoliv studium ukončit a nepropadnou mu žádné peníze. Stejně tak mu vyhovuje, že si může kdykoliv dát přestávku formou přerušení studia.

PROGRAM STANDARD BONUS

Pokud vám vyhovuje forma jednorázové úhrady kurzu předem a uvítáte větší množství času na celé studium, potom je program STANDARD BONUS vůbec nejvýhodnějším programem ze všech nabízených možností. Je nejvýhodnější finančně, je intenzivní z hlediska studijního tempa a dokonce máte na zdolání kurzu nadstandardně dlouhý čas, můžete tedy některé žánry a formy trénovat i delší dobu (třeba fejeton, sloupek, rozhovor, povídku, příběh apod.)

Studium STANDARD BONUS vám garantuje:

15 měsíců času (bez přerušení) na absolvování celého kurzu (tj. 50% času navíc, oproti běžnému studijnímu tempu).

 1. Studium můžete zahájit ve kterýkoliv pracovní den v roce, který si sami určíte. Studium musíte zahájit nejpozději do 1 kalendářního roku od provedení úhrady kurzovného. 
 2. Pokud dojde po provedení úhrady kurzovného ke zvýšení kurzovného za kurz STANDARD BONUS, vás se to netýká a nastupujete do kurzu za cenu, která se na kurz vztahovala v okamžiku jeho koupě. Ale pozor! Nezahájíte-li studium v kurzu do 1 roku od provedení úhrady kurzu, uhrazené kurzovné bez náhrady propadne.
 3. Ke standardní délce studia (15 měsíců) budou připočteny další 2 měsíce jako náhrada za letní měsíce červenec a srpen, kdy nejsem kurzistům k dispozici a vyhodnocování domácích úkolů nefunguje a 1 měsíc navíc pro účely dovolené, kterou si vybírám během roku postupně (tu 2 dny, tu den apod.). Celková doba, kdy máte tedy non-stop přístup do lekcí a veškerého studijního zázemí, činí celkem 18 měsíců. Přístup k lekcím máte i v době, kdy mám letní prázdniny nebo dovolenou.
 4. Máte možnost zaslat mi jeden domácí úkol vždy, jakmile se ode mmne vrátí předchozí úkol vyhodnocený (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10800 znaků včetně mezer). Mám 7 pracovních dnů na vyhodnocení vašeho textu, lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byl úkol odeslán.
 5. Nonstop přístup do redakčního fóra.
 6. Neomezený počet konzultací po emailu.
 7. Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně. Lektorka volá pouze na česká telefonní čísla. Veškeré hovory z/do zahraničí uskutečňuje kurzista na své vlastní náklady.
 8. Při vypracování všech domácích úkolů získání osvědčení o absolvování kurzu
 9. Kurzovné se hradí jednorázově před zahájením kurzu, cena viz CENÍK.

Pokud se rozhodnete program STANDARD BONUS kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, uhrazené kurzovné PROPADÁ, neboť se v takovém případě nevrací. Studium v tomto studijním programu NELZE PŘERUŠIT!!

Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každý týden opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Přitom chce mít zachováno maximální množství služeb. Nerad myslí na neustálé měsíční platby a také rád výrazně ušetří. Nevadí mu, že studium nelze přerušit, protože garantovaný čas 18 měsíců na 30 lekcí se mu zdá více než dostatečný. Nemá problém uhradit jednorázově vyšší částku a nevadí mu, že pokud studovat přestane, zaplacené peníze mu propadnou. Je totiž rozhodnutý, že studovat opravdu chce.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K ONLINE KURZU TVŮRČÍHO PSANÍ


Mohu si nějak kurz prohlédnout nebo ozkoušet, než se rozhodnu, jestli si ho objednám?

Nejen, že můžete, ale dokonce to od všech zájemců vyžaduji. Studium po internetu je velmi specifické a nemusí každému vyhovovat. Nechci, abyste kupoval zajíce v pytli, naopak mi záleží na tom, abyste se rozhodl zodpovědně. Nemám čas řešit problémy a reklamace. Takže než se rozhodnete a zaplatíte, otevřu vám vstup do kurzu na 1 týden zdarma. Máte možnost si celý kurz prohlédnout. Můžete si pročíst lekce, je vám dostupné redakční fórum, které můžete použít a podiskutovat s kurzisty. Dokonce můžete udělat domácí úkol z první lekce (speciálně k tomu určený úkol, žádný jiný) a poslat mi ho k vyhodnocení, abyste viděl, jak to opravdu v praxi funguje. Pokud se potom rozhodnete, že studovat chcete, uhradíte kurzovné a můžete začít řádně studovat.

Jak proces studia funguje?

Studujete jednotlivé lekce od první až po poslední, jednu po druhé, postupně. Prostudujete si vybranou lekci a uděláte domácí úkol. Ten mi pošlete emailem. Já mám 7 pracovních dní u programů STANDARD a STANDARD BONUS a 14 kalendářních dnů u programů EKONOMIK a MINI na to, abych úkol opravila a opoznámkovala. Někdy ode mne dostanete opravený úkol rychle, jindy to skutečně bude až v poslední den stanovené lhůty. Zatím můžete využít čas a studovat další lekci.

Email není vždy spolehlivý způsob komunikace. Jak si mohu být jist, že vám můj domácí úkol skutečně došel?

Po obdržení domácího úkolu zasílám každému kurzistovi do 24 hodin potvrzení. Vypadá zhruba takto: Díky, potvrzuji příjem textu a v termínu dle pravidel kurzu Vám pošlu hodnocení. Pokud toto potvrzení nepřijde do 24 hodin od odeslání úkolu, je dobré poslat mi úkol znovu. Upozorňuji však, že jsou pracovní dny, kdy celý den vyučuji na VŠ, a proto nejsem u svého pc a skutečně může trvat 24 hodin, než potvrzení obdržíte. Neurgujte tedy zaslaný úkol ještě tentýž den, prosím.

Říkáte 7 pracovních dní. Takže když pošlu například úkol ve středu 7. března, do kdy dostanu nejpozději vyhodnocení?

V takovém případě musíte z počtů vynechat víkend (10. + 11. 3.) a vyjde vám, že vyhodnocení úkolu dostanete nejpozději v pátek 16. 3. Nepracuji o víkendech a o státních svátcích. Pokud pošlete úkol o víkendu, je to stejné, jako kdyby byl úkol zaslán v pondělí, lhůta 7 pracovních dní pro jeho vyhodnocení začíná tedy běžet od úterý.

Takže když pošlu úkol o víkendu nebo o státním svátku, škola v té době nefunguje?

Přesně tak. Potvrzení o tom, že došel emailem váš domácí úkol, obdržíte v nejbližší první následující pracovní den. Úkol poslat můžete, ale nikdo na zaslání nebude o víkendu reagovat a bude s úkolem zacházeno tak, jako kdyby byl doručen v pondělí.


U programů EKONOMIK a MINI je lhůta pro vyhodnocení 14 kalendářních dnů a začíná běžet od prvního pracovního dne po dni, kdy jsem úkol poslal. Když tedy úkol odešlu v neděli 1. září, jak to bude vypadat?

Lhůta se bude počítat od úterý 3. září (jako kdyby úkol přišel v pondělí) a bude 14 kalendářních dnů, tedy do 17. září do půlnoci. Nejpozději do této doby obdržíte hodnocení.


Jsou ve studiu nějaké prázdniny?

Ano, škola kopíruje všechny školní prázdniny, které mají základní a střední školy v ČR. Termín jarních prázdnin kurzistům vždy oznámím. Po dobu jakýkoliv školních prázdnin, nejsem kurzistům k dispozici. Lekce však zůstávají plně dostupné. Kurzisté si tedy mohou v lekcích číst, ale nemohou v době školních prázdnin posílat domácí úkoly k hodnocení. Prázdniny, které probíhají během školního roku (jarní, pololetní, podzimní, vánoční apod.) nejsou nijak refundovány a kurzovné se v těchto měsících nemění a zůstává v plné výši. Kurzisté těch studijních programů, které umožňují přerušení studia, mohou však bezplatně kurz přerušit na ten kalendářní měsíc, ve kterém se vyskytují nějaké školní prázdniny. V takovém případě za tento měsíc kurzovné neplatí, ale také nemohou posílat žádné úkoly ani texty k hodnocení. Lekce jim samozřejmě zůstávají plně k dospozici. Podmínkou bezplatného přerušení kurzu je včasné nahlášení přerušení, tj. nejpozději do 20. dne měsíce, který předchází měsíci, na který chce kurzista kurz přerušit. Za letní prázdninové měsíce červenec a srpen kurzisté kurzovné neplatí, samozřejmě. (Kurzisté, kteří si kupují roční program a platí dopředu, dostávají za letní měsíce dvouměsíční refundaci. Za červenec a srpen tedy obdrží 2 měsíce navíc.) Dále platí, že škola nefunguje o víkendech a státních svátcích. Když ale říkám nefunguje, myslím tím jen to, že neposílám žádná potvrzení ani hodnocení textů. Kompletní přístup do kurzu na internetu zůstává po celou dobu zachován. Domácí úkoly se v této době NEPOSÍLAJÍ.

Jak to je s placením kurzovného v době, kdy jsou ve studiu prázdniny?

Kurzisté, kteří studují v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD, samozřejmě neplatí za ten měsíc, kdy je škola po celý měsíc zavřená (týká se prázdninových měsíců). Za ostatní prázdniny, které netrvají celý kalendářní měsíc a kopírují školní rok ČR, se žádná kompenzace neplatí a za takový kalendářní měsíc, který prázdniny obsahuje, se hradí kurzovné v plné výši a výuka není nahrazována. Kurzisté v programu STANDARD BONUS mají vždy studijní období dlouhé 12 měsíců + 2 měsíce navíc za letní prázdniny + 1 měsíc k tomu navíc, který je pro účely mé dovolené během roku. Celkem tedy každý účastník ročního studia dostává vlastně 15 měsíců k tomu, aby studium zvládl. Pokud je v kalendářním měsíci nějaký státní svátek, kurzovné kompenzováno není, ostatně jako i na všech ostatních soukromých školách v ČR. Pokud by se stalo, že bych onemocněla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bych nebyla schopná vést studium, pak se kurzistům v programu STANDARD BONUS automaticky o tuto dobu studium prodlouží a všem ostatních kurzistům v programech MINI, EKONOMIK a STANDARD je uhrazené kurzovné za daný měsíc kompenzováno tak, že za další měsíc studia se výše kurzovného o odpovídající poměrnou částku sníží.


Nestuduje se tedy skupinově? Neobjevují se každý týden nové lekce a nedozvídám se, co mám dělat za úkol a co mám studovat?

Ne. Na internetu v zaheslovaném prostoru, kam mají přístup jen platící klienti, visí stále stejný počet lekcí se stále stejným obsahem. Vy k němu máte přístup na heslo. Záleží na vás, jak rychle budete tyto lekce studovat, v jakém tempu. Stejně tak záleží jen na vás, jestli půjdete postupně nebo budete některé lekce přeskakovat. Kdyby se lekce objevovaly postupně, nemohl by si student vybrat jen to, co ho zajímá. Byl by nucen čekat na další lekci a zbytečně platit i za témata, která ho třeba vůbec nezajímají. Takto, když třeba víte, že vás fejeton nezajímá a nechcete se ho naučit psát, prostě lekci i domácího úkol z fejetonu přeskočíte. Výběr je pouze na vás a uskutečňuje se ze stále stejné nabídky.

Mohu přeskakovat lekce?

Ano.


Čili mohu začít třeba pátou lekcí?

Můžete, ale lepší je postupovat od první lekce. Už kvůli ovládnutí dovedností. Pokud vás ale první čtyři lekce nezajímají, nikdo vás nebude nutit je dělat. Ano, můžete začít i pátou lekcí.


Takže po mně nikdo nebude chtít úkoly? Mám na mysli - nikdo mě nebude honit do práce?

Nebude. Pracovní tempo je čistě záležitost vaší studijní disciplíny.


Co když zaplatím za kurz, ale celý měsíc o mně neuslyšíte, neozvu se, nic nepošlu?

Nic. Je to čistě vaše škoda. Z mého pohledu jste pouze nevyužil svých možností, nic víc. Je to, jako když si zaplatíte zájezd k moři a pak na něj nepojedete. Také vás nebude nikdo z CK nutit abyste jel. Také vám nikdo nevrátí uhrazené kurzovné, ani nebude nijak kompenzováno. Je to čistě vaše volba, jestli úkoly posílat budete nebo ne.

Může se ale stát, že vím, že na nějaký úkol potřebuji víc času a že třeba budu měsíc jen přemýšlet a zkoušet ho psát -třeba u námětu k filmu. Mohu na ten měsíc přerušit studium a neplatit?

Samozřejmě, můžete, ale není to zrovna nejlepší řešení. Přerušení studia je spíše určené pro výjimečné situace, jako je dovolená, nemoc nebo dočasný nedostatek času pro studium. Pokud si myslíte, že potřebujete více času na studium obecně, je lepší si zvolit studijní program STANDARD BONUS, který je přesně k těmto účelům určený. Nicméně když už jsme u toho, pro přerušení studia platí tato pravidla:
 • Přerušit studium je možné ZDARMA pouze JEDENKRÁT za 12 měsíců.
 • Přerušit studium můžete minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v jednom kuse.
 • Pokud opakovaně přerušíte studium během 12 měsíců, potom platíte za každý měsíc přerušeného studia administrativní poplatek 300,-Kč za to, že je pro Vás v kurzu blokováno studijní místo a samozřejmě máte po celou dobu přerušeného studia zachován plnohodnotný vstup do lekcí. (Čili každá druhá a další žádost o přerušení studia je zpoplatněna.)

Zároveň platí, že mi musíte přerušení nahlásit nejpozději 20. den v měsíci na měsíc následující. Takže například 20. května, pokud chcete přerušit studium na červen.


Když se mi úkol od Vás vrátí, musím materiál upravit podle Vašich rad nebo mohu pokračovat k další lekci?

To je na vás. Je dobré dotáhnout věci do konce a materiál ještě upravit a poslat zpět k definitivnímu posouzení, ale není to podmínka. Navíc je praktické využít čas následujícím způsobem: Odešlete mi úkol, a zatímco ho opravuji, studujete další lekci. Když se Vám úkol vrátí, pošlete domácí úkol z lekce, kterou jste mezitím studovala. A zatímco se věnuji vašemu úkolu, můžete se věnovat opravenému materiálu, který se vám vrátil a potřebuje ještě třeba přepsat. Tak využijete čas maximálně.


Co když budu chtít kurz přerušit třeba kvůli dovolené?

To je stejné jako kterékoliv jiné přerušení studia. Platí výše uvedená pravidla. Pokud máte dovolenou v červenci nebo srpnu, tak nic přerušovat nemusíte, v té době škola nefunguje.


Co když přeruším na 4 měsíce studium, připravím si úkoly ze všech lekcí a pak vám je pošlu najednou v jednom emailu? Je to možné?

Není. V jednom emailu můžete zaslat pouze úkol z jedné jediné lekce. Takže například, když v lekci č.6 v online kurzu tvůrčího psaní máte za úkol napsat celkem 6 různých drobných žánrů, můžete všech 6 skutečně poslat v jednom emailu najednou, za předpokladu, že rozsah textu nepřekročí 10 800 znaků včetně mezer. To je možné proto, že těch 6 různých žánrů je úkolem jedné lekce. Nemůžete mi ale poslat těchto 6 žánrů z lekce číslo 6 a k tomu třeba ještě reportáž, která je úkolem z lekce číslo 2. To by již byly úkoly z různých lekcí a stále platí, že v jednom emailu můžete zaslat úkol pouze z jediné lekce.


Jak si mám počínat, když již nechci studovat dál?

Jednoduše, oznámíte mi ukončení studia emailem a nezaplatíte na další měsíc kurzovné. Každé ukončení studia je však nutné hlásit k dvacátému dni měsíce na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit kurzovné ještě za jeden měsíc studia. Pokud například chcete ukončit studium k 30. září a od října již nestudovat, musíte mi to nahlásit nejpozději do 20. září včetně. Pokud mi ukončení studia nahlásíte později, jste povinni uhradit kurzovné ještě i za měsíc říjen.


Dostal jsem vstupní údaje a jsem tu. Co teď? Mám začít studovat od první lekce?

Ano, začněte první lekcí, prostudujte ji a pošlete mi domácí úkol. Než vám ho ohodnotím, můžete buď odpočívat nebo pokračovat ke druhé lekci. Je to prosté.


Nestíhám dělat domácí úkoly v tempu 1 úkol týdně. Co s tím mám dělat?

Výhodou on-line kurzu je právě značná flexibilita a individuální přístup ke každému kurzistovi. Studijní tempo si kurzista určuje sám. Takže se vůbec nenervujte a pracujte v tempu, které vám vyhovuje! Někdo mi posílá úkol jednou týdně, jiný jednou za měsíc. Je to jen na vás. Je dobré ale zvážit, zda by pro Vás nebylo finančně výhodnější zaplatit si studium jednorázově na celý rok. Pokud chcete totiž studovat pomaleji, je to finančně výhodnější.


Co když nechci vůbec dělat úkoly?

Je to sice škoda a troufám si říci, že i velká ztráta pro vás, ale úkoly nejsou povinné. Pokud chcete se mnou témata pouze diskutovat, je to samozřejmě možné. Nikdo vás k ničemu nenutí. (Kromě toho platí, že pokud nemáte splněné úspěšně všechny úkoly, nezískáte na konci kurzu osvědčení. Podrobněji viz níže.)


Mohu poslat více materiálů najednou - třeba 3 reportáže?

Již bylo vysvětleno výše, že můžete poslat nejvýše 1 domácí úkol z 1 lekce v 1 emailu. Pokud ale například děláte úkol z lekce č.2, kde máte napsat reportáž, pak můžete v jednom emailu poslat 2 různé reportáže za předpokladu, že se obě společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer. Jinak platí, že můžete posílat materiály pouze postupně. Na analýzu každého takového materiálu mám vždy 7 pracovních dní. A maximální rozsah domácího úkolu by neměl překročit 6 (normo)stran, čili 10 800 znaků včetně mezer. (Obrázky se do toho nepočítají.)


Co když je ale můj text delší než těch 10800 znaků včetně mezer?

Pokud je Váš text většího rozsahu, potom si s Vámi domluvím delší termín pro jeho analýzu a hodnocení, bude to trvat déle než 7 pracovních dní. Mělo by se však jednat o zcela výjimečné situace, protože pro práci s rozsáhlejšími texty je určen individuální program vedení, ne běžný online kurz tvůrčího psaní pro začátečníky. V tomto kurzu platí, že rozsah textů by měl být maximálně 10 800 znaků včetně mezer. Je praxí ozkoušeno, že tento rozsah plně vyhovuje všem žánrům a formám, které se v kurzu kurzista učí.


Co když moje povídka čítá 80 stran textu? Kolik dní bude její hodnocení trvat?

V takovém případě není text vhodný pro běžný online kurz tvůrčího psaní. Pokud máte povídku čítající skutečně desítky stran, pak je pro vás vhodný individuální program vedení při psaní knihy (nebo sbírky apod.). V individuálním programu je limit na rozsah textu větší. Ovšem i tam by se taková povídka čítající desítky stran, hodnotila po částech, přibližně po 10 (normo)stranách textu. Čili abych odpověděla jasně - takový domácí úkol by byl odmítnut, protože je nad rámec běžného online kurzu. V kurzu se učíte pracovat na malé ploše, což je velmi důležité. Stejně jako studenti filmových škol nenatáčejí rovnou celovečerní film, ale nejdříve se učí točit krátké, pětiminutové etudy nebo příběhy. Pokud se naučíte psát krátkou povídku, můžete postoupit potom k té rozsáhlejší (to už mimo tento kurz pro začátečníky).

Mohu poslat k hodnocení třeba desetkrát povídku v deseti různých emailech za sebou, tedy postupně?

Ano, můžete. Jediná podmínka je, že musíte posílat postupně, vždy nejvýše 1 text (nebo více povídek za předpokladu, že se všechny společně vejdou do rozsahu 10 800 znaků včetně mezer). Až ho dostanete zpět vyhodnocený, můžete poslat teprve další. Pokud se však chcete trénovat například v povídce, můžete klidně posílat opakovaně jen povídky. Volba je na Vás.


Jak se mohu spojit s ostatními kurzisty, pokud bych je chtěl poznat?

V rámci studia online kurzů existuje redakční fórum. Právě v tomto fóru se mohou studenti všech kurzů potkávat a diskutovat spolu. Fórum je otevřené pro studenty docházkových a online kurzů.


Mohu ve fóru zakládat místnosti a diskusní témata?

Ano, můžete.


Zjistil jsem, že občas zveřejňujete v lekcích naše práce a veřejně se k nim vyjadřujete. Proč? A co když si to nepřeji?

Je to proto, že veřejná analýza je věc nesmírně užitečná pro všechny kurzisty. Máte možnost vzájemně porovnat své práce a získat tak představu jak si stojíte. Doporučuji používat přezdívku, pseudonym, pokud si nepřejete, aby všichni věděli, že jde právě o vaši práci. Pokud je váš odpor příliš velký, napište mi, nikomu nechci dělat trauma. Jistě se domluvíme. Nikdy nezvěřejňuji práce bez svolení kurzisty.


Proč jsou často v textech kurzistů, které zveřejňujete, hrubky?

Protože je tam autoři udělali. Texty přebírám v podobě, v jaké je odevzdali autoři, a nic neměním. Každý se musí naučit nést zodpovědnost za vlastní text, když souhlasí s jeho zveřejněním.


Mám pocit, že mi to vůbec nejde. Pořád dostávám jen kritická hodnocení úkolů. Má smysl pokračovat?

Samozřejmě! Mějte na paměti, že mou povinností je vás něčemu naučit a tudíž musím poukazovat na chyby. Chválit může maminka, táta, kamarádka... Neberte kritiku osobně. Je důležité porozumět, že kritika a správné vedení je základem úspěchu. Svá díla si nechávají posuzovat i velmi dobří a zkušení autoři. Proč? Aby odstranili chyby. I oni totiž chybují! Takže vydržte, psaní je hlavně přepisování.


Já si ale za studium platím, tak proč mám poslouchat nějakou kritiku? Zaplatím si a potom mi ještě chodí e-maily, že jsem to napsal špatně?

A co byste si přál, kdyby to mělo být podle vašich představ? Měla bych vám text vždy pochválit, protože jste si to zaplatil? A až potom někam přijdete a ten text budete chtít nabídnout a prodat za honorář, tak vám řeknou, že je špatný? A vy se budete divit, jak je to možné, vždyť mi ta Dočekalová nic takového neřekla!? A budete mít na mě vztek a budete ho mít zcela oprávněně!! Takže je mi líto, ale i když si za studium platíte, nemá to vliv na mé hodnocení vašich úkolů. Jde mi o jedinou věc - abyste byli dobří. O nic jiného se nesnažím.


Jaké mají vaši studenti a kurzisté výsledky?

Jsem velice ráda, že mi většinou dělají radost. Za téměř 20 let existence online kurzů byla vydána více jak stovka knih mých studentů a kurzistů, další knihy jsou právě před vydáním. Někteří píší pro televize. Přibližně 80% mých studentů a kurzistů si úspěšně přivydělává psaním pro noviny a časopisy, jako jejich externí spolupracovníci. A ti, kteří se opravdu snaží a jsou šikovní, to dělají už během tohoto kurzu. Každý materiál, který tu spolu dotáhneme do dokonalosti, se nakonec snaží nabídnout a prodat. A většinou se jim to daří. Takže se jim zpětně zaplatí finanční náklady za kurz. Zcela konkrétně si o úspěšíš mých svěřenců můžete přečíst ZDE.  


Vy mi zveřejnění těch materiálů někde zařídíte?

Ne, to si musíte zařídit sám.


Ale to je spousta práce a námahy. Ani nevím, jak na to.

Já vám poradím jak na to. Udělat to ale musíte sám, stejně jako psát e-maily a obcházet redakce. Musíte být aktivní. Tohle za vás nikdo dělat nebude.


Jak dlouho mohu v kurzu setrvat po té, co projdu všemi lekcemi?

Pakliže váš zájem trvá a ještě chcete trénovat a pracovat třeba na svém literárním projektu - není problémem se domluvit

a připravím vám individuální program studia. Pokud chcete ještě trénovat témata z lekcí běžného on-line kurzu tvůrčího psaní, tak pokud budete platit měsíční kurzovné, můžete dál setrvat a opětovně posílat úkoly. V případě studijního programu STANDARD BONUS končí váš kurz pevně stanoveným datem, které znáte od prvního dne kurzu.