Dílny

Kurzy typu DÍLNY jsou takové kurzy, kde se nevyučuje teorie. Tento typ kurzů je založený čistě na práci s texty a dělání různých speciálních cvičení určených pro rozvoj slovní zásoby a kreativního myšlení. Jdená se o kurzy prezenční a jejich nedílnou součástí je autorova povinnost předčítat své texty nahlas před všemi účastníky. Hlasitým předčítáním se autoři opravdu mnoho naučí, nemluvě o tom, že umět svůj text dobře přečíst, patří k práci spisovatele. Bez autorských čtení a besed se dnes totiž žádný autor neobejde. V kurzu jednotlivé texty analyzujeme, vysvětlujeme si, co je špatně a proč, ukazujeme si, jak by se dal text napsat lépe. Je třeba počítat s tím, že autoři musí do kurzu nosit své texty, jinak by neměli s čím pracovat. Není možná účast autorů, kteří chtějí jen poslouchat a sledovat. Všichni se musí účastnit aktivně nošením svých vlastních textů do výuky.

Kurzy typu DÍLNY pořádám jak v oblasti novinařiny, tak v oblasti scenáristiky a psaní knížek.

Momentálně žádný kurz typu DÍLNY v nabídce nemám. Z důvodu pracovního vytížení letos tento typ kurzů nenabízím. Budu je vypisovat až po dokončení knihy, na které pracuji.