Veřejné kurzy - obecné informace > Scenáristika

ONLINE KURZ SCENÁRISTIKY


Pokud máte připojení k internetu, je studium scenáristiky online naprosto ideální! Termín: nepřetržitě po celý rok. Tradice od roku 2003. Kurz je v prodeji.


ONLINE KURZY:


Online kurz scenáristiky obsahuje 23 lekcí. Začít se studiem je možné vždy 1. dne v měsíci, pokud je uhrazeno kurzovné. Klienti, kteří si zvolí studijní program STANDARD BONUS (tj. uhradí kurzovné na celý rok jednorázově předem), mohou se studiem začít ihned, jakmile je kurzovné zaplaceno (kdykoliv během měsíce)nebo dle svého rozhodnutí nejpozději do 12 měsíců od zaplacení kurzovného.

Online kurz scenáristiky je určen jak začátečníkům, tak pokročilejším autorům. Výhodou totiž je, že účastník nemusí absolvovat všechny lekce, ale může si mezi nimi vybírat. Kurz postupuje od naprostých základů scenáristiky, které nepočítají se žádnou znalostí, zkušeností ani autorskou praxí, dále ke složitějším tématům. Pokud je tedy zájemce absolutní začátečník, začne u první lekce a postupuje dále. Pokud je autor již zkušenější, lekce si pouze projde a začne tam, kde cítí, že to potřebuje (tedy si sám nastaví obtížnost). Kdybych jako lektorka měla pocit, že takový autor potřebuje doplnit své znalosti z některé z předchozích lekcí, tak mu samozřejmě poradím a povedu ho ve vhodném postupu studia.

Studium scenáristiky je v tomto kurzu pojato tak, že výsledkem na konci kurzu je kompletní hotová příprava k napsání filmového scénáře a kurzista má napsáno a hotovo několik prvních obrazů tohoto scénáře. Protože velmi dobře ví, jak má dál již postupovat, na zbytku scénáře pak již pracuje mimo kurz sám.

Studium je velice individuální, jdete svým vlastním tempem. Na konci většiny lekcí je zadání domácího úkolu. Jste v neustálém kontaktu s lektorem (tedy se mnou osobně), který vám zasílá emailem opravené vaše práce (domácí úkoly). Studijní zázemí je pro kurzy vytvořeno na těchto stránkách (vstup je pouze na přidělené heslo) a obsahuje výukové lekce a studentské fórum, kde mají klienti možnost komunikovat s ostatními studenty kurzů. Optimální doporučené tempo studia je 1 lekce týdně (ale ve skutečnosti každý studuje tak rychle, jak uváží). Já mám vždy 7 pracovních dní na opravu každého domácího úkolu (ale většinou opravuji úkoly rychleji).

Studijní systém vám všem přináší možnost dokonalé flexibility v závislosti na množství času, které jste schopni svému studiu věnovat. Pokud máte času velmi málo ale přesto máte zájem studovat online kurz, zvolíte si pouze vhodný studijní program abyste ušetřili a studium se vám zbytečně díky pomalému tempu neprodražovalo.

Podmínkou účasti v online kurzu je nejprve absolvování "vstupu na zkoušku". Jedná se o možnost vstoupit do kurzu na dobu 1 týdne zdarma. Klient si tak může prohlédnout kompletní obsah lekcí i celé studijní zázemí a udělat si představu o tom, jak online kurz vypadá a co obsahuje, stejně tak i o povaze studia samotného. Teprve po "ozkoušení kurzu" se klient rozhoduje, zda se studia zúčastní. (Bez absolvování zkušebního týdne není možné stát se účastníkem kurzu.) Pokud mu kurz vyhovuje, objedná si ho v e-shopu na těchto stránkách.

V nabídce online studia jsou tři základní studijní programy: EKONOMIK, STANDARD a STANDARD BONUS.

Níže najdete detailní informace ke všem studijním programům a rady, jak si vybrat vhodný studijní program. Také níže najdete často kladené otázky týkající se jak studia, tak i například placení za kurzy.


PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY PLATÍ:

1) Zasílání domácích úkolů je možné pouze emailem. Lektorka má vždy 7 pracovních dní na opravení domácího úkolu a jeho zaslání zpět kursistovi. Tento časový limit je přitom maximální doba, často studenti obdrží odpověď i rychleji. Je třeba však počítat s tím, že lektorka má skutečně 7 pracovních dní na opravení a analýzu vašeho úkolu.

2) Pokud máte přerušené studium, není možné zasílat domácí úkoly k ohodnocení. Tato služba není v době přerušeného studia dostupná.


VÝBĚR VHODNÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU:

V nabídce jsou tyto 3 studijní programy:


KURZ SCENÁRISTIKY ONLINE (24 LEKCÍ):


program STANDARD: 1250,-Kč / měsíčně

program STANDARD BONUS /18 měsíců studia/: 12 000,-Kč

program EKONOMIK: 990,-Kč / měsíčně

POZNÁMKA: PRO ONLINE KURZ SCENÁRISTIKY NENÍ V NABÍDCE STUDIJNÍ PROGRAM MINI ANI STUDIUM V KREDITNÍM SYSTÉMU. TYTO VARIANTY JE MOŽNÉ VOLIT JEN U ONLINE KURZU TVŮRČÍHO PSANÍ.STANDARD

Základní varianta studia. Studijní program STANDARD stojí 1250,-Kč měsíčně. Pokud chcete hradit studium formou měsíčních plateb a jste připraveni studovat intenzivně, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že budete posílat 1 domácí úkol každých 7 pracovních dnů.

Studium STANDARD vám garantuje:

1)Možnost bez udání důvodu přerušit zdarma studium až na 6 měsíců při garanci držení místa v kurzu (Platí pro jedno přerušení studia za 12 měsíců, jinak je přerušení zpoplatněno částkou 300,-Kč za každý měsíc přerušeného studia. Přerušit za poplatek je možné kdykoliv dle přání klienta.)

2)Nonstop přístup k lekcím po celou dobu studia a to i v době přerušení studia.

3)Nonstop přístup do redakčního fóra a to i v době přerušeného studia.

4)Možnost zaslat lektorce jeden domácí úkol vždy, jakmile se vrátí předchozí úkol od lektorky vyhodnocený (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10800 znaků včetně mezer).

5)Neomezený počet konzultací po emailu.

6)Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace (hovor hradí studující) v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně.

7)Při optimálním tempu studia 3 lekce za měsíc (což znamená, že každou lekci prakticky zvládnete na první pokus), zaplatíte celkové kurzovné za online kurz scenáristiky ve výši 10 000,-Kč a studium trvá cca 8 měsíců. Kurzovné se hradí měsíčně (vždy 1250,-Kč měsíčně).

8)Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu.

Pokud se rozhodnete program STANDARD kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20.3 musíte oznámit, že od 1.4 již nebudete dál studovat).Typický uživatel: Kurzista, který má možnost věnovat studiu dost času a může každých sedm pracovních dnů poslat jeden domácí úkol a projít jednu lekci. Nechce hradit studium jednorázově předem, protože chce mít možnost kdykoliv přerušit kvůli práci, nemoci nebo dovolené.STANDARD BONUS

Pokud vám vyhovuje forma jednorázové úhrady kurzu předem a uvítáte větší množství času na celé studium, potom je program STANDARD BONUS vůbec nejvýhodnějším programem ze všech nabízených možností. Cena tohoto programu je 12 000,-Kč. Program vám garantuje:

1) 18 měsíců času (bez přerušení) na absolvování celého kurzu (tj. 50% času navíc, oproti běžnému studijnímu tempu).

2)Možnost zaslat lektorce jeden domácí úkol vždy, jakmile se vrátí předchozí úkol od lektorky vyhodnocený (max. možný rozsah textu jednoho domácího úkolu je 10800 znaků včetně mezer).

3)Nonstop přístup do redakčního fóra.

4)Neomezený počet konzultací po emailu.

5)Při domluvení předem (časovém naplánování) i možnost přímé telefonické konzultace (hovor hradí studující) v jakémkoliv rozsahu, max. 1 taková konzultace týdně.

6)Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu.

7) Pokud se rozhodnete program STANDARD BONUS kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, uhrazené kurzovné PROPADÁ, neboť se v takovém případě nevrací.

8) Studium v tomto programu NELZE PŘERUŠIT.Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každých sedm pracovních dnů opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Přitom chce mít zachováno maximální množství služeb. Nerad myslí na neustálé měsíční platby a také rád ušetří. Nevadí mu, že studium nelze přerušit, protože garantovaných 18 měsíců pro vypracování 30 lekcí se mu zdá více než dostatečných. Nemá problém uhradit jednorázově vyšší částku a nevadí mu, že pokud studovat přestane, zaplacené peníze mu propadnou.EKONOMIK

Tento program je jakýmsi kompromisem mezi programy Standard a Standard Bonus. Tento program počítá s tím, že jste schopni msíčně zaslat 2 domácí úkoly. Cena programu EKONOMIK je 990,-Kč měsíčně a garantuje vám:

1)Nonstop přístup k lekcím po celou dobu studia a to i v době přerušení studia.

2)Maximálně 2 opravené domácí úkoly do kalendářního měsíce.

3)Maximálně 1 konzultace po emailu týdně.

4)Při optimálním tempu studia 2 lekce za měsíc (2 domácí úkoly do měsíce), zaplatíte za online kurz tvůrčího psaní celkové kurzovné ve výši cca 14 850,-Kč, protože budete studovat 15 měsíců.

5)Nonstop přístup do redakčního fóra a to i v době přerušeného studia.

6)Při vypracování všech domácích úkolů získání certifikátu o absolvování kurzu.

Pokud se rozhodnete program EKONOMIK kdykoliv během studia ukončit a nedostudovat, stačí jen neuhradit kurzovné na další měsíc a oznámit emailem ukončení studia. Ukončení studia je vždy nutné oznámit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, jinak je kurzista povinen uhradit ještě kurzovné za další studijní měsíc (tedy například nejpozději 20.3 musíte oznámit, že od 1.4 již nebudete dál studovat).Typický uživatel: Kurzista, který má rád více času na studium a nemůže zaručit, že každý týden opravdu prostuduje jednu lekci a pošle jeden domácí úkol. Ví, že dvě lekce za měsíc a dva úkoly do měsíce by však zvládnout mohl. Z jakéhokoliv důvodu nechce hradit studium vyšší částkou předem. Vyhovuje mu spíše nižší měsíční splátka. Vyhovuje mu, že může kdykoliv studium ukončit a nepropadnou mu žádné peníze. Stejně tak mu vyhovuje, že si může kdykoliv dát přestávku formou přerušení studia.

Upozornění: Tento program sice na první pohled vypadá jako nejlevnější, ale vůbec tomu tak není. Platíte sice menší kurzovné, ale celkové kurzovné, které zaplatíte za absolvování celého kurzu (při optimálním studijním tempu) je nejvyšší ze všech tří studijních programů. Proto zvažujte velmi důkladně, zda se vám zrovna tento program skutečně vyplatí.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - CO VŠECHNO CHCETE VĚDĚT O ONLINE STUDIU:

Jak proces studia funguje?
Studujete jednotlivé lekce od první až po poslední, jednu po druhé, potupně. Prostudujete si vybranou lekci a uděláte domácí úkol. Ten pošlete emailem lektorce. Ta má 7 PRACOVNÍCH dní na to aby úkol opravila a opoznámkovala. Někdy od ní dostanete opravený úkol rychle, jindy to skutečně potrvá 7 pracovních dní. Zatím můžete využít čas a studovat další lekci.


Říkáte 7 pracovních dní. Takže když pošlu například úkol ve středu 7. března, do kdy dostanu nejpozději vyhodnocení?
V takovém případě musíte z počtů vynechat víkend (10.+ 11.3.)a vyjde vám, že vyhodnocení úkolu dostanete nejpozději v pátek 16.3. Lektorka nepracuje o víkendech a o státních svátcích. Do časové lhůty se nepočítá den, kdy lektorce email s úkolem přišel.


Takže když pošlu úkol o víkendu nebo o státním svátku, škola v té době nefunguje?
Přesně tak. Potvrzení o tom, že lektorce došel emailem váš domácí úkol, obdržíte v nejbližší první následující pracovní den, tedy většinou v pondělí. Je to tedy stejné, jako kdybyste úkol poslali v pondělí. V úterý začíná běžet lhůta sedmi pracovních dní na vyhodnocení domácího úkolu.


Jsou ve studiu nějaké prázdniny?
Ano, pravidelně je zaváděn zvláštní režim studia o letních měsících červenec a srpen, kdy si lektorka bere většinou dovolenou. Znamená to, že každoročně je buď v červenci nebo v srpnu škola zavřená. Kurzisté jsou včas informováni. Kromě toho má škola vánoční prázdniny ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. (což většinou vítají i sami kurzisté). Samozřejmě platí, že škola nefunguje o víkendech a státních svátcích. Čili nefunguje ani v době vánočních svátků, nebo například Velikonoc a v době některých dalších, státem uznaných svátcích během roku. To, že škola nefunguje, znamená, že není lektorka k dispozici a nevyhodnocuje úkoly. Vstup do lekcí zůstává pro kurzisty otevřený nonstop po celý rok.


Jak to je s placením kurzovného v době, kdy jsou ve studiu prázdniny?
Kurzisté, kteří studují v programech EKONOMIK a STANDARD, samozřejmě neplatí za ten měsíc, kdy je škola po celý měsíc zavřená (týká se prázdninových měsíců). Kurzisté v programu STANDARD BONUS mají vždy studijní období dlouhé 17 měsíců + 1 měsíc k tomu navíc, který je určen pro účely dovolené lektorky (může si tento čas vybrat během doby vašeho studia, většinou postupně v jednotlivých dnech). Pokud je v měsíci nějaký státní svátek, kurzovné kompenzováno není, ostatně jako i na všech ostatních soukromých školách v ČR. Pokud by se stalo, že by lektorka onemocněla a nebo z jakéhokoliv jiného důvodu by nebyla schopná vést studium, pak se kurzistům v programu STANDARD BONUS automaticky o tuto dobu studium prodlouží (nebo pokud má lektorka ještě k dispozici nevybranou dovolenou, vyřeší nemoc právě vybráním si dovolené) a všem ostatních kurzistům v programech EKONOMIK a STANDARD je uhrazené kurzovné za daný měsíc kompenzováno tak, že za další měsíc studia nic platit nemusí.


Nestuduje se tedy skupinově? Neobjevují se každý týden nové lekce a nedozvídám se, co mám dělat za úkol a co mám studovat?
Ne. Na internetu v souboru lekcí visí stále stejný počet lekcí se stále stejným obsahem. Vy k němu máte přístup na heslo. Záleží na Vás, jak rychle budete tyto lekce studovat, v jakém tempu. Stejně tak záleží jen na Vás, jestli půjdete postupně a nebo budete některé lekce přeskakovat. Kdyby se lekce objevovaly postupně, nemohl by si student vybrat jen to, co ho zajímá. Byl by nucen čekat na další lekci a zbytečně platit i za témata, která ho třeba vůbec nezajímají. Takto, když třeba víte, že vás fejeton nezajímá a nechcete se ho naučit psát, prostě lekci i domácího úkol z fejetonu přeskočíte. Výběr je pouze na vás a uskutečňuje se ze stále stejné nabídky.


To mohu přeskakovat lekce?
Ano.


Čili mohu začít třeba pátou lekcí?
Můžete, ale lepší je postupovat od první lekce. Už kvůli ovládnutí dovedností. Pokud vás ale první čtyři lekce nezajímají, nikdo vás nebude nutit je dělat. Platí to zejména pro zkušenější autory, kteří necítí potřebu vypracovávat úkoly z témat, která už ovládají. Ano, můžete začít i pátou lekcí, nebo klidně patnáctou.


Takže po mně nikdo nebude chtít úkoly? Mám na mysli, nikdo mě nebude honit do práce?
Nebude. Pracovní tempo je čistě záležitost vaší studijní discipliny.


Co když zaplatím za kurz, ale celý měsíc o mně neuslyšíte, neozvu se, nic nepošlu?
Nic. Je to čistě vaše škoda. Z mého pohledu jste pouze nevyužila svých možností, nic víc. Je to jako když si zaplatíte zájezd k moři a pak na něj nepojedete. Také vás nebude nikdo z CK nutit abyste jela.


Může se ale stát, že vím, že na nějaký úkol potřebuji víc času a že třeba budu měsíc jen přemýšlet a zkoušet ho psát, třeba u filmového námětu. Mohu na ten měsíc přerušit studium a neplatit?
Samozřejmě, můžete, ale není to zrovna nejlepší řešení. Přerušení studia je spíše určené pro výjimečné situace jako je dovolená, nemoc a nebo dočasný nedostatek času pro studium. Pokud si myslíte, že potřebujete více času na studium obecně, je lepší si zvolit studijní program STANDARD BONUS, který je přesně k těmto účelům určený. Nicméně když už jsme u toho, pro přerušení studia platí tato pravidla:

1) Přerušit studium je možné ZDARMA pouze JEDENKRÁT za 12 měsíců.

2) Přerušit studium můžete minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v jednom kuse.

3) Pokud opakovaně přerušíte studium během 12 měsíců, potom platíte za každý měsíc přerušeného studia administrativní poplatek 300,-Kč za to, že je pro Vás v kurzu blokováno studijní místo a samozřejmě máte po celou dobu přerušeného studia zachován plnohodnotný vstup do lekcí. (Čili každá druhá a další žádost o přerušení studia je zpoplatněna.) .

Zároveň platí, že mi musíte přerušení nahlásit nejpozději 20. den v měsíci na měsíc následující. Takže například 20. května, pokud chcete přerušit studium na červen.


Když se mi úkol vrátí od lektorky, musím materiál upravit podle jejich rad a nebo mohu pokračovat k další lekci?
To je na vás. Je dobré dotáhnout věci do konce a materiál ještě upravit a poslat zpět k definitivnímu posouzení, ale není to podmínka. Navíc je praktické využít čas následujícím způsobem: Odešlete úkol a zatímco ho lektorka opravuje, studujete další lekci. Když se Vám úkol vrátí, pošlete domácí úkol z lekce, kterou jste mezitím studovali. A zatímco se lektorka věnuje vašemu úkolu, můžete se věnovat opravenému materiálu, který se vám vrátil a potřebuje ještě třeba přepsat. Tak využijete čas maximálně.


Co když budu chtít kurz přerušit třeba kvůli dovolené?
To je stejné jako kterékoliv jiné přerušení studia. Platí výše uvedená pravidla.


Jak si mám počínat, když již nechci studovat dál?
Jednoduše to lektorce nahlásíte a nezaplatíte na další měsíc kurzovné. Ukončení studia je však třeba nahlásit do 20. dne v měsíci na měsíc následující, tedy například do 20.5 pokud byste již od června nechtěla studovat. Při pozdějším nahlášení jste povinna ještě uhradit kurzovné za 1 měsíc studia.


Dostal jsem vstupní údaje a jsem tu. Co teď? Mám začít studovat od první lekce?
Ano, začněte první lekcí, prostudujte ji a pošlete lektorce domácí úkol. Než vám ho ohodnotí, můžete buď odpočívat a nebo pokračovat ke druhé lekci. Je to prosté.

Pokud jste pokročilejší autor / autorka, projděte si lekce a začněte tam, kde cítíte potřebu.


Nestíhám dělat domácí úkoly v tempu 1 úkol týdně. Co s tím mám dělat?
Výhodou on-line kurzu je právě značná flexibilita a individuální přístup ke každému kurzistovi. Studijní tempo si kurzista určuje sám. Takže se vůbec nenervujte a pracujte v tempu, které vám vyhovuje! Někdo posílá úkol jednou týdně, jiný jednou za měsíc. Je to jen na vás. Je dobré ale zvážit, zda by pro Vás nebylo finančně výhodnější zaplatit si studium jednorázově na celý rok. Pokud chcete totiž studovat pomaleji, je to finančně výhodnější. Měsíc studia Vás při jednorázové platbě vyjde na 700,-Kč. Když platíte měsíčně, platíte 960,-Kč vč. DPH. Kromě toho, pokud například studujete v měsíčním programu STANDARD, vždy je možné přestoupit od dalšího měsíce do programu EKONOMIK, který je časově méně náročný. Musíte to ale nahlásit do 20. dne v měsíci na měsíc následující.


Co když nechci vůbec dělat úkoly?
Je to sice škoda a troufám si říci, že i velká ztráta pro vás, ale úkoly nejsou povinné. Pokud chcete témata s lektorem pouze diskutovat, je to samozřejmě možné. Nikdo vás k ničemu nenutí.


Mohu poslat více materiálů najednou? Třeba 3 reportáže atd?
Ne, můžete posílat materiály pouze postupně. Na analýzu každého takového materiálu má lektorka vždy 7 pracovních dní. A maximální rozsah domácího úkolu by neměl překročit 6 stran, čili 10 800 znaků včetně mezer. (Obrázky se do toho nepočítají.)


Co když je ale můj text delší než těch 10800 znaků včetně mezer?
Pokud je Váš text většího rozsahu, potom si s Vámi lektorka domluví delší termín pro jeho analýzu a hodnocení, bude to trvat déle než 7 pracovních dní.


Co když můj filmový scénář čítá 110 stran textu? Kolik dní bude jeho hodnocení trvat?
V takovém případě není text vhodný pro běžný online kurz. V běžném online kurzu tvůrčího psaní se hodnotí texty max. do 10 800 znaků a výjimečně i texty o něco málo rozsáhlejší. Pokud však máte celý scénář k celovečernímu filmu, pak je pro Vás vhodný individuální online kurz. V individuálním kurzu je limit na rozsah textu větší. Ovšem i tam by se takový scénář čítající desítky stran, hodnotil po částech (přibližně po 18 tisících znaků). Čili abych odpověděla jasně: takový domácí úkol by byl odmítnut, protože je nad rámec běžného online kurzu.


Mohu poslat k hodnocení třeba desetkrát filmovou povídku?
Ano, můžete. Jediná podmínka je, že to musíte posílat postupně, vždy nejvýše 1 text. Až ho dostanete zpět vyhodnocený, můžete poslat teprve další. Pokud se však chcete trénovat například ve filmové povídce, můžete klidně posílat jen filmové povídky. Volba je na Vás.


Jak se mohu spojit s ostatními kurzisty, pokud bych je chtěl poznat?
V rámci studia online kurzů existuje redakční fórum. Právě v tomto fóru se mohou studenti všech kurzů potkávat a diskutovat spolu. Fórum je otevřené pro studenty docházkových a online kurzů.


Mohu ve fóru zakládat místnosti a diskusní témata?
Ano, můžete.


Zjistil jsem, že občas lektor zveřejňuje v lekcích naše práce a veřejně se k nim vyjadřuje. Proč? A co když si to nepřeji?
Je to proto, že veřejná analýza je věc nesmírně užitečná pro všechny kurzisty. Máte možnost vzájemně porovnat své práce a získat tak představu jak si stojíte. Doporučuji používat přezdívku, pseudonym, pokud si nepřejete aby všichni věděli, že jde právě o "vaší" práci. Pokud je váš odpor příliš velký, napište lektorce, nikomu nechce dělat trauma. Jistě se domluvíte.


Proč jsou často v textech kurzistů, které zveřejňujete, hrubky?
Protože je tam autoři udělali. Texty jsou zveřejněny v podobě, v jaké je odevzdali autoři a nic není měněno.


Mám pocit, že mi to vůbec nejde. Pořád dostávám jen kritická hodnocení úkolů. Má smysl pokračovat?
Samozřejmě! Mějte na paměti, že povinností lektorky je vás něčemu naučit a tudíž musí poukazovat na chyby. Chválit může maminka, táta, kamarádka apod. Neberte kritiku osobně. Je důležité porozumět, že kritika a správné vedení je základem úspěchu. Svá díla si nechávají posuzovat i velmi dobří a zkušení autoři. Proč? Aby odstranili chyby. I oni totiž chybují! Takže vydržte, psaní je hlavně o přepisování.


Já si ale za studium platím, tak proč mám poslouchat nějakou kritiku? Zaplatím si a potom mi ještě chodí emaily, že jsem to napsal špatně?
A co byste si přál, kdyby to mělo být podle vašich představ? Měla by vám lektorka text vždy pochválit, protože jste si to zaplatil? A až potom někam přijdete a ten text budete chtít nabídnout a prodat za honorář, tak vám řeknou, že je špatný? A vy se budete divit, jak je to možné, vždyť vám lektorka nic takového neřekla!? A budete mít na lektorku vztek a budete ho mít zcela oprávněně!! Takže bohužel, ale i když si za studium platíte, nemá to vliv na hodnocení vašich úkolů. Jde o jedinou věc: abyste byli dobří.


Jaké mají studenti výsledky?
Za téměř 20 let existence těchto kurzů byla vydána více jak stovka knih od jejích účastníků, další knihy jsou právě před vydáním. Někteří píší pro televize. Přibliženě 80% účastníků si úspěšně přivydělává psaním pro noviny a časopisy jako jejich externí spolupracovníci. A ti, kteří se opravdu snaží a jsou šikovní, to dělají už během tohoto kurzu. Každý materiál, který tu s lektorkou dotáhnou do dokonalosti, se nakonec snaží nabídnout a prodat. A většinou se jim to daří. Takže se jim zpětně zaplatí náklady za kurz.


A vy mi zveřejnění těch materiálů někde zařídíte?
Ne, to si musíte zařídit sám.


Ale to je spousta práce a námahy. Ani nevím, jak na to.
Lektorka vám poradí, jak na to. Udělat to ale musíte sám, stejně jako psát emaily a obcházet redakce. Musíte být aktivní. Tohle za vás nikdo dělat nebude.


Jak dlouho mohu v kurzu setrvat po té, co projdu všemi lekcemi?
Pakliže váš zájem trvá a ještě chcete trénovat a pracovat třeba na svém projektu, například na sbírce povídek, není problémem se domluvit a přestoupit na individuální program studia. Podmínky studia se nemění, vše zůstává stejné, pouze již nepracujete na lekcích, ale na svém vlastním projektu v těsném kontaku s lektorkou a pracuje se velice intenzivně. Prostě lektorce posíláte libovolně, co chcete a ona pracuje pouze na textech dle Vašeho přání. Cílem je vždy dovést určitý konkrétní text do co nejlepšího stavu. Často se pracuje na textech většího rozsahu, jako jsou delší povídky (limit pro jeden text k hodnocení je 18000 znaků včetně mezer), novely, scénáře k filmům a nebo jakákoliv jiná větší dílka (takže s delšími texty se pracuje po částech). Pracuje se postupně, ale stejným způsobem, jak to znáte z online studia. Je to více cílené na individuální potřeby klienta, pro lektorku to znamená více času stráveného nad jeho texty (hlavně proto, že jsou rozsáhlejší a pracuje se na nich ještě více do hloubky než u běžných lekcí online studia). Cena takového programu je tedy z pochopitelných důvodů vyšší než u běžného online kurzu a to 1500,-Kč vč. DPH měsíčně.


INFORMACE O CENĚ ONLINE KURZŮ A PLATBÁCH:

Co stojí studium?
Za studium se platí buď měsíčně a nebo můžete kurz uhradit jednorázově za jeho pevnou cenu. Vždy si kupujete zvolené časové období studia. Při měsíčních platbách si kupujete měsíc studia (kalendářní měsíc), při jednorázové platbě 1 rok studia. Podrobné informace o cenách viz výše.


Říkáte, že je možné uhradit celý kurz jednorázově. Jaká je jednorázová cena kurzu a dostanu při jednorázové úhradě nějakou slevu?
Ano, jednorázová platba je zvýhodněna. Informace o cenách a podmínkách najdete výše.


Má jednorázová platba nějaké nevýhody?
Ano, není možné studium během jeho trvání přerušit a v případě, že studium z jakéhokoliv důvodu ukončíte dříve a nebo ho nedokončíte, kurzovné se nevrací /ani žádná jeho část/.


Mohu dostat fakturu na zaplacené kurzovné?
Samozřejmě, stačí když pošlete své fakturační údaje. Není v tom žádný problém. Daňový doklad dostává vždy každý klient automaticky.


Může mi kurz zaplatit můj zaměstnavatel? Dostane fakturu?
Jistě,zcela bez problémů.


Takže vůbec není jisté jak dlouho vlastně budu studovat a tím pádem ani kolik celkem zaplatím?
Ne, pokud se rozhodnete pro měsíční platby za studium, pak délka studia zcela závisí na Vás. Můžete studovat 8 měsíců při ideálním tempu a nebo třeba víc jak rok, když si budete dávat na čas. Studium je možné bez jakéhokoliv vysvětlování také přerušit a to nejméně na 1 a maximálně na 6 měsíců. Takže pokud byste si chtěl vzít třeba na delší čas volno, stačí nahlásit přerušení studia (viz pravidla pro přerušení studia). Po dobu přerušení Vám zůstává zachován vstup do lekcí i do redakčního fóra, ale není možné posílat lektorovi domácí úkoly. Služby redakčního fóra můžete využívat i v době přerušeného studia. Stejně tak zůstává zachována možnost konzultací po emailu v době přerušeného studia. Lektor ale v té době nečte žádné práce studenta a neopravuje je. Je k dispozici pouze za účelem diskutování konkrétních problémů a otázek.

Když například začnu studovat program STANDARD a zjistím, že mi nevyhovuje, mohu přestoupit do jiného studijního programu?
Ano, to není problém. Ukončení studia v daném programu však musíte nahlásit nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tak napříkald nahlásíte, že od června byste už nechtěl STANDARD, ale třeba EKONOMIK. Přestup do jiného studijního program není nijak zpoplatněn.


Kolik stojí individuální kurz a jak se za něj platí?
Pokud se jedná o individuální výuku s individuálním programem, například přípravu k talentovým zkouškám na žurnalistiku nebo na FAMU, práci na vlastním scénáři, vlastním románu apod., cena je 2 250,-Kč měsíčně. Platí se za něj stejným způsobem, jako za ostatní online kurzy, tedy převodem na účet pravidelně každý měsíc.


Do kdy musí být měsíční kurzovné uhrazeno?
Za studium se vždy platí dopředu. Platit byste měl tak, aby byla částka za měsíční studium připsána na účet 193 096 4329 / kód banky 5500 nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platba za studium v měsíci červnu by tedy na tomto účtu měla být nejpozději 20. května. Proto je vhodné hradit kurzovné vždy 18. dne v měsíci nebo si takto v bance zařídit trvalý příkaz. Pokud od Vás platba nepřijde včas, obdržíte upomínku. Pokud na upomínku nebudete reagovat, bude Vám uzavřen vstup do kurzu.


Mohu si nějak kurz prohlédnout nebo ozkoušet než se rozhodnu, jestli si ho objednám a než za něj zaplatím?
Nejen, že můžete, ale dokonce musíte, je to podmínkou objednávky. Studium po internetu je velmi specifické a nemusí každému vyhovovat. Takže, než se rozhodnete a zaplatíte, bude vám otevřen vstup do kurzu na 1 týden zdarma. Máte možnost si celý kurz prohlédnout. Můžete si pročíst všechny lekce, je vám dostupné redakční fórum, které můžete použít a studujících kurzistů se na cokoliv zeptat. Po dobu jednoho týdne vám jsou veškeré služby k dispozici jako kdybyste už normálně studoval. Dokonce můžete udělat domácí úkol z první lekce a poslat ho k vyhodnocení abyste viděl, jak to opravdu v praxi funguje. Pokud se potom rozhodnete, že studovat chcete, uhradíte kurzovné a pak můžete začít se studiem.


A co když zaplatím na měsíc studia a pak si to po týdnu rozmyslím? Vrátíte mi poměrnou část kurzovného?
Tak to bohužel ne. Vzhledem k tomu, že každý má možnost si fungování kurzu zcela zdarma sedm dní zkoušet dle libosti, má také každý dost informací k tomu, aby se mohl zodpovědně rozhodnout, zda v online kurzu studovat chce a nebo ne. Zaplacené kurzovné se tedy nevrací.


Jak se tedy taková situace bude řešit?
Máte-li zaplaceno na měsíc studia, můžete plně využít všech služeb, které jste si zaplatil. Pokud tak neučiníte, je to jen vaše rozhodnutí. A pakliže jste změnil názor a studovat nechcete, na další měsíc prostě už nezaplatíte a ke dvacátému dni v měsíci nahlásíte ukončení studia. Pozor však, abyste to skutečně udělal, protože pokud ukončení studia nenahlásíte, je pro vás blokováno v kurzu místo a jste povinen uhradit kurzovné ještě za 1 měsíc studia.


Rok je dlouhá doba a člověk neví, co všechno se může stát. Co když si zaplatím jednorázově na rok studia (program Standard Bonus) a potom vážně onemocním a nebudu moci delší dobu studovat? A nebo nastane jiný důvod, který mi studium znemožní na delší dobu. Nic nedostanu zpět?
Pokud u Vás nastane hospitalizace delší než 3 měsíce a pokud předložíte potvrzení lékaře o této hospitalizaci a současně splníte podmínku, že jste v té době nestudoval (tedy nebyly zasílány úkoly k hodnocení), bude Vám tento čas kompenzován připočtením dalších tří měsíců k již zakoupené době. V žádném jiném případě se peníze nevracejí. Když si zaplatíte rok v jazykové škole a potom vám něco znemožní tam chodit, také vám nikdo peníze nevrátí. Taková jsou pravidla hry. Doporučuji také si pročíst OBCHODNÍ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ KURZŮ, jsou uvedené na hlavní stránce. Uhrazením kurzovného a nebo jeho části vstupujete do smluvního vztahu a v případě rušení účasti v kurzu se postupuje podle zmíněných obchodních podmínek.

Získám po absolvování online kurzu nějaké osvědčení?
Pokud absolvujete celý online kurz a úspěšně vypracujete všechny domácí úkoly, po absolvování celého kurzu automaticky obdržíte certifikát. Bude vám zaslán klasickou poštou na adresu, kterou jste k těmto účelům uvedli.

Závěrem ještě zbývá si vyjasnit, co obnáší termín úspěšně vypracovaný domácí úkol. V praxi to znamená, že když odešlete domácí úkol a ten se vám vrátí zpět s poznámkami lektorky, úkol se pokusíte dle pokynů vylepšit a to tolikrát, dokud nezískáte od lektorky vyjádření, že můžete pokračovat k dalšímu domácímu úkolu.

Vlastně to není nic složitého. Znamená to, že studujete poctivě, nepřeskakujete lekce a domácí úkoly a k další lekci postupujete teprve tehdy, až když prokážete, že jste zvádli lekci předchozí.
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 17:11:29