Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ


Unikátní kurz, který pořádá M. Dočekalová jen jednou ročně. Kurz pro velký úspěch a účinnost metody vyšel i knižně. Jedná se o 8 měsíců trvající docházkový kurz, který zahrnuje základy publicistiky, scenáristiky a literárních forem jako jsou povídka, novela a román. Sedmnáctiletá tradice! Zahájení kurzu 14. 10. 2019ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019: 15. 10. 2018 (kurz právě probíhá)
ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020: 14. 10. 2019
- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí. Podívejte se, jak úspěšní jsou jeho absolventi a kolik knih již díky tomuto kurzu bylo vydáno u nejrůznějších nakladatelství

- Velmi individuální přístup ke kurzistům. Maximální počet účastníků kurzu je 12.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete e-mailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.

Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (patnáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky, z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý e-mailový kontakt s lektorkou.

Každý účastník kurzu obdrží studijní balíček, který obsahuje vše, co je k výuce bezprostředně nutné . Pro účast v kurzu je třeba, aby si každý kurzista pořídil flashdisk, protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.


Kurz obsahuje výuku těchto tematických celků:

- Úvod do žurnalistiky a publicistiky, základní informace k oboru studia.

- Výuka všech žánrů, které se dnes běžně v médiích používají, například: reportáž, rozhovor, fejeton, sloupek, glosa, nekrolog, recenze, medailon, portrét, soudnička, komentář a další.

- Kompletní výuka psaní povídky, novely a románu.

- Kompletní základy televizní a filmové scenáristiky, včetně zásad formátování scénáře v českých podmínkách.

- Praktické rady, jak svou knížku nebo scénář nabízet, jak své dílo úspěšně prodat, jak komunikovat s redakcemi a filmovými producenty a mnohem, mnohem více!

- Obsažena jsou i četná praktika, která zahrnují práci s texty kurzistů. Kurzisté stráví prací na svých textech pod odborným vedením 29 hodin z celkových 60!


Velmi vám doporučuji přijít se před zakoupením kurzu osobně se mnou seznámit. Zjistíte, jak přednáším, jestli vám můj pedagogický přístup vyhovuje apod.

K takovému seznámení jsou přímo ideální mé přednášky, jejichž délka se pohybuje od 60 do 150 minut a nabídku najdete v MENU v sekci SAMOSTATNÉ PŘEDNÁŠKY.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019: 15. 10. 2018 (Kurz právě běží a níže uvedené informace jsou zde pro účastníky tohoto kurzu, aby se kdykoliv mohli podívat, kdy se výuka koná, kdy se nekoná apod. Informace k dalšímu školnímu roku jsou v tabulce o něco níže.)

KURZ SE KONÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.00 DO 20.00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Prostory literární agentury MÁM TALENT, s.r.o., Na Louži 1/947, Praha 10 - Vršovice (Pozor, garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresa se může změnit).

UKONČENÍ KURZU: červen 2018 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 10. 6. 2019, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2019.

V roce 2018 (turnus 2018/2019) se poslední výuka koná 17. 12. a opětovné zahájení výuky je od 7. 1. 2019.

Výuka se nekoná 29. 10. 2018 (podzimní prázdniny), 25. 2. 2019 (jarní prázdniny) a 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí). Rovněž se výuka nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na pondělí.ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020: 14. 10. 2019
KURZ SE KONÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.00 DO 20.00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Prostory literární agentury MÁM TALENT, s.r.o., Na Louži 1/947, Praha 10 - Vršovice (Pozor, garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresa se může změnit).

UKONČENÍ KURZU: červen 2019 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 15. 6. 2020, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2020.

STAV K 1. 1. 2019: prodej zahájen
POZNÁMKA:

V roce 2019 (turnus 2019/2020) se poslední výuka koná 16. 12. a opětovné zahájení výuky je od 6. 1. 2020.

Výuka se nekoná 2. 3. 2020 (jarní prázdniny) a 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí). Rovněž se výuka nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na pondělí.


PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)
Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 8500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 9990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 12000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 13000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 14000 Kč


Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky + základní studijní balíček, používání techniky během výuky. Certifikát po ukončení kurzu.


Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. Záloha je ve výši 5000 Kč a skládá se do týdne od přihlášení se do kurzu. Doplatek do plné ceny kurzu může být složen hotově v den zahájení kurzu. Kdo nesloží doplatek do plné ceny kurzu nejpozději v den zahájení kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 8500 Kč.

Pokud se rozhodnete uhradit plnou cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se nejpozději do týdne od podání přihlášky na účet organizátora.

Pořádání kurzu se řídí obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte
v e-shopu těchto stránek.

[
Poslední úprava stránky: 2019-05-29 13:59:19