Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY/SCÉNÁŘE - standardní velikost


Máte hotovou první verzi rukopisu své knihy? Chcete nyní pod vedením zkušeného lektora na rukopisu ještě zapracovat? Nebo teprve knihu píšete a nechcete na to být sami? Pak je tento program vhodný přímo pro Vás! Nabídka se týká i práce na filmovém nebo tv scénáři. Termín: nepřetržitě po celý rok.


Program "Individuální vedení při psaní knihy" (nebo scénáře), je určen všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním, konkrétním díle. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi.

Jak vše probíhá?Stejně jako kurzisté běžných online kurzů, obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzů, který je na těchto stránkách. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory studujícími v online kurzech.

Zatímco v běžném online kurzu postupují kurzisté od lekce k lekci a plní úkoly zadané v lekcích, pro vás jsou lekce k dispozici jen jako teoretická podpora. Pokud jako váš lektor budu mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řeknu vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Postupně mi posíláte váš text, a to od první stránky, samozřejmě. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání. Jakmile mi text zašlete, mám 7 pracovních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete mi poslat dalších 10 autorských stran. Takto si postupně emailem vaše stránky vyměňujeme. Zatímco já pracuji na hodnocení dalších stránek, vy pracujete na úpravách předchozích deseti stran, které již máte ode mne vyhodnoceny. Následně mi opravené texty rovněž posíláte ke zpětné vazbě. Princip je tedy poměrně jednoduchý, ale vyžaduje píli a pravidelnost. Vše funguje naprosto totožně jak pro psaní knihy, tak pro psaní scénáře.

Pokud si nejste jistí, že byste z časových důvodů zvládli posílat nový text každých sedm pracovních dnů, pak můžete zvolit variantu tohoto programu s označením S (small, malá). Tato varianta je časově méně náročná. Informace o této variantě najdete
zde

V tomto programu vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. Za dobu existence kurzu byly takto vydány již desítky novel, románů a povídkových sbírek.

Chcete se podívat, které knížky vznikly v tomto programu a byly vydány jako poslední? Stačí kliknout na vydané knihy .

Velmi detailní informace k tomu, jak program funguje: ZDE

Cena a způsob platby:


Minimální délka účasti v tomto programu jsou 3 kalendářní měsíce. Proto se první platba hradí na 3 měsíce dopředu. Dále se již za program platí měsíčně a to stejným způsobem, jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8 musí být uhrazeno kurzovné na září apod.)

Program je možné kdykoliv přerušit a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení programu, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.

Na ukončení studia se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

Pokud se rozhodnete ukončit svou účast v programu dříve, než za 3 kalendářní měsíce, částka uhrazená za první 3 měsíce programu bez náhrady propadá (storno je 100 %). Důvodem je časová náročnost této spolupráce. Kratší setrvání v programu nemá smysl a jen těžko lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Do tohoto programu mohu každý měsíc přijmout jen velmi omezený počet zájemců a toto opatření směřuje k tomu, aby se do programu hlásili jen ti autoři, kteří to skutečně myslí vážně a jsou připraveni, že je práce na jejich knize bude stát nejen úsilí, ale také čas.

Cena: 2 250 Kč/ měsíčně
První platba je ve výši 6 750 Kč (na první 3 měsíce celkem).Poslední úprava stránky: 2021-08-03 11:22:56