Často kladené otázky

Přeji si knihu KOUPIT

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Kde najdu informace o kurzech tvůrčího psaní, které nabízíte?
Všechny informace najdete na levé straně obrazovky v MENU v sekci KURZY. Tam jsou detailní informace o všech nabízených kurzech.

Jak si mohu objednat kurz?
Kurzy se objednávají v elektronickém obchodě. Najdete ho rovněž na levé straně obrazovky v MENU. Můžete poslat objednávku také emailem na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz

Podle čeho se prodej kurzů řídí, pokud jde o placení kurzovného, storno v případě rušení účasti a podobně?
Vše se řídí dle obchodních podmínek, které najdete zveřejněné v MENU na levé straně obrazovky v sekci KURZY. Jakmile uhradíte jakkoliv vysokou finanční částku za zvolený kurz, vstupujete tím do smluvního vztahu a vyjadřujete tím také souhlas s těmito obchodními podmínkami. Proto každému doporučuji si jejich znění nejprve pročíst, než si kurz objedná a zaplatí za něj.

Vaše storno podmínky se mi zdají poměrně přísné. Pokud zruším účast do 31 dnů před datem konání kurzu, platím jen 50,-Kč. Ale pokud ruším později, storno dost strmě stoupá až nakonec při zrušení účasti méně než 7 dní předem propadá uhrazené kurzovné celé. Co když ale musím zrušit účast v kurzu z důvodu nemoci, úrazu nebo jiné vážné situace, za kterou nemohu? Přesto musím platit storno?
Mohu vás ubezpečit, že v porovnání s jinými vzdělávacími institucemi jsou mé storno podmínky ještě velmi vstřícné. U mnoha kurzů vznikají náklady již v okamžiku, kdy si zájemce kurz objedná. Například u pobytových kurzů je třeba za účastníka uhradit hotelové ubytování a rovněž hotelové služby a na rušení této objednávky se také vztahují přísné storno podmínky. Jako organizátorka musím tyto náklady uhradit bez ohledu na to, z jakého důvodu ke zrušení došlo. Hotel mi storno také nepromine. Jasná pravidla jsou proto nutná, stejně jako dodržování stejných pravidel ke všem klientům. Jak bych posuzovala, zda je vážnější onemocnění psa, kvůli kterému klient nemohl na kurz přijet nebo třeba onemocnění chůvy, která měla kursistce hlídat dítě? Pokud za sebe kursista pošle na kurz někoho jiného, pak se placení storno poplatků zcela vyhne.

Váš Velký kurz tvůrčího psaní trvá 9 měsíců. Co když vážně onemocním a nebudu moci do kurzu chodit? Existuje nějaká možnost kompenzace?
Pokud skutečně vážně onemocníte a Vaše pracovní neschopnost bude trvat více, jak 3 měsíce (tedy zameškáte bez přerušení více jak 24 hodin výuky) a předložíte platnou neschopenku, pak Vám umožním nastoupit do nejbližšího dalšího turnusu tohoto kurzu bez placení jakékoliv finanční částky. Kratší absence kompenzována není. Kurzisté mají po celou dobu kurzu přístup do lekcí na internetu, mají učebnice a také mají možnost nepřetržitého emailového kontaktu přímo se mnou. Není tedy nemožné si znalosti doplnit a dokonce je možné i v době nemoci posílat domácí úkoly k hodnocení, stačí mít jen připojení k internetu. Tato nabídka kompenzace se však vztahuje jen na nemoc doloženou platnou neschopenkou, neplatí například pro odjezdy do zahraničí. To si musí každý sám zvážit, co je pro něj priorita.

Se kterými absolventy svých kurzů se můžete chlubit?
Těch je poměrně hodně a já bych na někoho nerada zapomněla při tom vyjmenovávání. Mnozí dnes pracují jako redaktoři v redakcích novin a časopisů, někteří jsou dokonce na pozicích šéfredaktorů, jiní úspěšně vydávají své knihy, nemalé množství absolventů začalo psát profesionálně scénáře pro televize. Podívejte se například na seznam knížek, které moji absolventi vydali. Jak ale říkám,skutečně bych nechtěla tím vyjmenováváním někomu ublížit, protože kurzistů, na které jsem z nějakého důvodu pyšná, je mnohem, mnohem více.

Takže se dá psaní skutečně naučit?
Odpovím vám slovy romanopisce Davida Lodge: "Je-li učitel schopný, měl by každý z účastníků na konci kurzu tvůrčího psaní psát lépe nebo být schopen psát lépe než na jeho začátku. Zkušenost získaná spisovatelskými pokusy pod systematickým vedením přispěje nesporně ke studentovu čtenářskému chápání a vnímání literatury. V konečném důsledku však úspěch zaručit nelze a všichni zúčastnění by to měli vědět. V tomto ohledu se literatura nijak zásadně neliší od ostatních druhů umění. Můžete se naučit zručně kreslit a malovat, ale tvořit obrazy trvalé hodnoty vás nikdo nenaučí." Řídím se stejným cílem - každý z účastníků kurzu musí na jeho konci psát lépe, než na jeho začátku. Víc ale garantovat nelze.

Takže ze mne žádný kurz neudělá spisovatele?
Takhle to opravdu nefunguje. Znovu si dovolím citovat Davida Lodge, který to řekl naprosto přesně: "Na tvorbě literárního textu se podepisuje nesmírně mnoho faktorů: autorovy životní zkušenosti, jeho genetické dědictví, historický kontext, přečtené knihy, schopnost vybavovat si, schopnost sebepozorování, fantazijní život, porozumění pramenům vyprávění, to, jak autor reaguje na jazyk - na jeho rytmy, zvuky, rejstříky, významové nuance? Každá jednotlivá věta románu je složitým produktem bezpočtu řetězců příčin a následků sahajících hluboko do autorova života a psychiky. Všechny je rozpoznat, analyzovat a vystopovat jejich původ je nemožné. I ta nejsofistikovanější literární kritika pouze škrábe po povrchu záhadného tvůrčího procesu a totéž ze stejného důvodu platí i o těch nejlepších kurzech tvůrčího psaní."
To samozřejmě neznamená, že kurz tvůrčího psaní je k ničemu. I z referencí absolventů kurzů můžete vidět, že takový kurz skutečně smysl má. Sám o sobě ale nestačí. Kromě toho je také třeba být ve správnou chvíli na správném místě a mít i štěstí.

Scenáristiku naučit jde?
Scenáristika je v prvé řadě řemeslo a to naučit jde. Bez talentu a nápadů to ale bude mrtvé - prázdné řemeslo. Takže i tady je třeba mít v sobě ještě i něco víc, než jen naučené řemeslo.

Vy si nějak zájemce o kurzy tvůrčího psaní testujete, abyste viděla, jestli mají talent? Nebo pustíte do kurzu každého?
Do kurzu se může přihlásit kdokoliv. Vždyť někoho může prostě jen tato oblast zajímat a nemusí hned toužit po kariéře spisovatele nebo scenáristy. Navíc, život je bláznivý a nikde není psáno, že na trhu nemůže uspět i autor bez talentu, prostě jen proto, že bude mít štěstí a bude ve správnou chvíli na správném místě.

Dáváte nějaké slevy z ceny kurzů?
Dávám množstevní slevy, pokud si zájemce koupí více než dva kurzy a zaplatí je najednou. Občas vyhlašuji různé zajímavé akce. Sledujte tento web.

Studenti, invalidé a starobní důchodci, nebo třeba nezaměstnaní slevu nemají?
Nejsem tak velká vzdělávací instituce, abych mohla nabízet takovou škálu slev, bohužel.

Pořádáte také nějaké ukázkové hodiny, za které se neplatí a kam by se mohl zájemce o kurz přijít podívat?
To přímo ne, protože psaní je záležitost poměrně intimní a účastníci kurzu pracují se svými texty, tedy často s velmi citlivými záležitostmi. Jak by k tomu přišli, že by se na ně nějací zájemci chodili dívat jako do zoologické zahrady? Mohla bych samozřejmě uspořádat ukázkovou hodinu pro nové zájemce, ale i ta má bohužel jedno velké úskalí: těžko by se náhodně příchozí na "ukázkové hodině" otevírali jeden druhému, když se vidí prvně a naposledy. To by nikomu asi nebylo moc příjemné. Proto pořádám jednou za čas besedy, různá setkání nebo například speciální víkendy, kde se zájemci mohou seznámit nejen se mnou, ale i s dalšími absolventy kurzů a mohou se dozvědět o kurzech vše, co je zajímá. Občas nabízím také veřejné přednášky, na kterých se může potenciální zájemce se mnou seznámit. Každý tedy může přijít na přednášku a podívat se, jestli mu způsob mé práce vyhovuje.

Radíte také zdarma autorům?
Denně odpovídám na nemalé množství emailů od autorů, kteří posílají nejrůznější dotazy nebo prostě potřebují s něčím poradit. V tom problém není, poradím ráda, pokud jsem toho schopná. Zlobím se však, když mi autoři posílají texty k hodnocení bez předchozí dohody. Texty zdarma nehodnotím. Hodnocení textu je časově velmi náročná záležitost a proto není možné tuto činnost vykonávat zdarma.

Takže Vám nemohu poslat text k hodnocení, abych se dozvěděla, jestli mám vůbec talent?
Bohužel to možné není. Nejdříve jsem vycházela autorům vstříc, ale emailů přibývalo a já bych neměla nakonec čas na nic jiného, než na čtení textů a vyjadřování se k jejich kvalitě. Čas má velmi vysokou hodnotu a proto jsem musela tuto službu zpoplatnit. Pokud si někdo přeje analýzu textu, je možné si ji objednat a každý zájemce dostane skutečně velmi kvalitní rozbor textu s hodnocením a mnoha radami i typy. Cena za tuto službu se liší podle typu a rozsahu textu. Podrobnosti najdete v menu na levé straně obrazovky v sekci "placené služby".

Já ale nechci, abyste psala mnohastránkovou analýzu. Chci, abyste se jen na můj text podívala a v deseti větách mi řekla, jak na tom jsem. To není možné?
Nic takového jako JEN SE PODÍVAT neexistuje! Text musím pročíst poctivě, jinak nemá smysl se jím vůbec zabývat. A počíst text poctivě znamená strávit nad ním spoustu času. Ne, to zdarma bohužel nejde.

A co kdybych se chtěl s vámi nad svými texty sejít?
Máte pravdu, že mi chodí emaily s žádostí o schůzku. Autoři mi chtějí své texty ukázat a chtějí o nich mluvit, nebo se o něčem poradit. Bohužel si neuvědomují, že kdybych každému vyhověla, opravdu nebudu mít čas na jinou práci. Bohužel si nemohu dovolit se scházet tímto způsobem se zájemci. Pokud je zajímá můj názor na jejich texty, mohou si objednat placenou analýzu. Pokud se chtějí o něčem poradit, mohou mi poslat emailem dotaz, vždy se snažím odpovědět. Pokud mají zájem o pravidelnou práci s jejich texty, stačí se přihlásit do některého z mých kurzů. A pokud by někdo skutečně trval na osobním setkání, je tu možnost objednat si placenou konzultaci. Zdarma se ale scházet opravdu nemohu, bohužel.

Poslal jsem vám dotaz týkající se autorského práva, ale odkázala jste mě na právníka. Tomu říkáte pomoc autorům?
Nejsem právník a neposkytuji poradenství v právních otázkách. Každý má radit jen v tom, v čem se skutečně dobře vyzná. Když potřebuji poradit v oblasti autorského práva, tak si také musím zaplatit právníka.

Není to nebezpečné nabízet literární práce a scénáře prostřednictvím vaší burzy? Co když mi nápad někdo ukradne?
Záleží výhradně na vás, co v burze o svém díle uvedete za informace. Máte možnost přiložit desetistránkovou ukázku textu, ale nemusíte této služby využít. Nebezpečí existuje vždy, ale to se netýká jen této burzy. Stejné nebezpečí podstupujete kdykoliv, když svou práci nabízíte. Kromě toho zveřejněním díla pod vlastním jménem současně prokazujete jeho autorství, dokud nebude někdo jiný schopen skutečně prokázat, že je autorem nabízeného díla. Takže paradoxně vám tato burza může naopak posloužit jako důkaz o vašem autorství k dílu.

Je podle vás na českém trhu dostatek učebnic tvůrčího psaní?
Nějaké učebnice tu jsou - asi od pětice autorů, bude jich do desítky. V porovnání se zahraničím je jich tragicky málo. Tam se jedná o stovky titulů a je běžné, že každý autor má svou cestu, jak tvůrčí psaní učí, takže si mohou čtenáři vybírat.

Které české učebnice tvůrčího psaní byste čtenářům doporučila?
Kromě své trilogie "Tvůrčí psaní pro každého" a poslední publikace z června 2014 s názvem "Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích" bych doporučila "Průvodce po literárním řemesle" od F. Hrdličky (Votobia, 2004), pak skvělou publikaci "Pan Když a slečna Kdyby" od P. Ruta (Petrov, 2005) nebo třeba publikaci "Dar slov" od J. Sekery (Profil, 1980).

Máte nějakou kancelář, kde vás mohu navštívit?
Má kancelář jsou tyto stránky, emailová adresa a číslo na mobilní telefon. Pokud by někdo trval na osobním setkání, stačí mi napsat email, jistě se nějak domluvíme.
Poslední úprava stránky: 2017-05-23 13:33:00