Burza scénářů a literárních děl
Jiří Zais 2015-07-07 09:48:27 - Smazat inzerát
Adresa: Osek nad Bečvou 376
E-mail: tamfeld@seznam.cz
Telefon: 776636756

Blíží se 400 let od vypuknutí stavovského povstání. Napsal jsem knihu, kterou vydalo nakladatelství BELETRIS. Jmenuje se Rytíř David Tamfeld z Hranic. Kniha první má podtitul: Za stavovského povstání na Moravě. V současné době dokončuji pokračování rytíře Tamfelda s podtitulem: Čas nadějí a zmaru. Obě knihy přímo volají po zfilmování k tématu tohoto kulatého výročí.
Děj se odehrává v období začínající třicetileté války. Ve chvíli, kdy se stavovské povstání z Čech přenese na Moravu, která si dlouho držela neutralitu a bránila se zapojení do válečného konfliktu. Při čtení tohoto románu se setkáte se skutečnými osobnostmi té doby. S bratranci z Žerotína, kardinálem Dietrichštejnem, Václavem Bítovským, Petrem Sedlnickým, knězem Sarkanderem, Ladislavem Lobkovicem, Albrechtem z Valdštejna a mnoha jinými muži, kteří tvořili dějiny národa. Všechny popsané historické události odpovídají skutečnosti. Přesto se jedná o román, protože vedle historických osobností i v této těžké době žili lidé své vlastní životy a řešili své vlastní starosti a problémy. Zejména mladí lidé, kteří hledali své místo v životě, toužili po lásce, poznání a dobrodružství. I tito lidé skutečně žili ve městě Hranicích a okolí. Třicetiletá válka mnohdy krutě poznamenala jejich osudy. Rytíř David Tamfeld z Tamfeldu se zapojil do stavovského povstání, protože si plnil svou povinnost vojáka a šlechtice. Bez nadsázky se dá říci, že již ani nepatřil do světa té doby, protože pojmy jako rytířská chrabrost a čest se začaly vytrácet ze slovníku tehdejší společnosti. Nebylo již třeba hrdinských činů k získání šlechtických titulů. Stačilo mít peníze a známosti. Rytíř Tamfeld přesto ještě stále tyto zásady dodržoval, i když se setkával s podlostí, zradou a jinými lidskými slabostmi, se kterými bojoval jako opravdový muž. Osudy hlavních hrdinů se v této knize, která popisuje období stavovského povstání na Moravě, od jeho začátku až po vpád polských kozáků na Moravu, ještě neuzavřou. V současnosti je připravována další kniha s názvem Hranická rebelie. V ní se s hlavními hrdiny opět setkáte, vždyť ze třicetileté války zbývalo dlouhých 28 let děsů a válečných hrůz, které se proženou Moravou a pohltí i její obyvatele. Použité prameny: František Hrubý: Ladislav Velen z Žerotína, Praha 1930 Antonín Gindely: Dějiny českého povstání 1618, Praha, 1880 Josef Janáček: Valdštejnova pomsta, Československý spisovatel v Praze , 1992 Josef Janáček: Valdštejn a jeho doba. Nakladatelství Epocha s. r. o., Praha 2003 Bohumír Indra: Historie hranických domů. Vydalo Město Hranice 2005
Poslední úprava stránky: 2010-04-23 08:26:10